Merkredon, 16 junio 2021: Dua Letero al Korintanoj 9: 6-11.

Fratoj kaj fratinoj, kiu semas ŝpareme, ankaŭ rikoltos ŝpareme, kaj kiu semas malavare, tiu ankaŭ rikoltos abunde. Ĉiu devas fari kiel jam decidite, sen malĝojo aŭ devigo, ĉar Dio amas gajan donanton. Cetere Dio povas abundigi por vi ĉiun gracon, por ke en ĉiuj aferoj, havante ĉiam ĉion, kion vi bezonas, vi havu abundon por ĉiu bona faro. Kiel estas skribite: "Li disĵetas eksterlanden, Li donas al malriĉuloj; Lia justeco restas eterne." Tiu, kiu donas semon al la semisto kaj panon por manĝi, provizos kaj multigos vian semon kaj kreskigos la rikolton de via justeco. Vi ĉiel riĉiĝas pro ĉia malavareco, kiu per ni produktas dankan dion al Dio,

Rimarkoj kaj preĝoj