Merkredon, 2 junio 2021: Libro de Tobit 3: 1-11a.16-17a.

Afliktita de spirito, mi ĝemis kaj laŭte ploris. Tiam kun singultoj mi komencis preĝi: "Vi estas prava, ho Sinjoro, kaj ĉiuj viaj faroj estas justaj; ĉiuj viaj vojoj estas kompato kaj vero; vi estas la juĝisto de la mondo. Kaj nun, ho Sinjoro, vi memoru pri ne punu min pro miaj pekoj, nek pro miaj pretervolaj krimoj, nek pro tiuj de miaj patroj. "Ili pekis kontraŭ vi kaj malobeis viajn ordonojn. Vi do transdonis nin al rabado, ekzilo kaj morto, ĝis ni estos objekta leciono, parolo, riproĉo en ĉiuj nacioj, inter kiuj vi disĵetis nin. "Jes, viaj juĝoj estas multaj kaj veraj rilate al mi tiel, kiel miaj pekoj kaj miaj patroj meritas. Ĉar ni ne observis viajn ordonojn, kaj ni ne tretis la vojojn de la vero antaŭ vi." Do nun, agu kun mi kiel bonvolu, kaj ordonu, ke oni forprenu de mi mian vivan spiron, por ke mi iru de la tero sur la polvon. Estas pli bone por mi morti ol vivi, ĉar mi aŭdis insultajn kalumniojn, kaj min superfortas ĉagreno. "Sinjoro, ordonu min esti liberigita de tia angoro; lasu min iri al la eterna loĝejo; Sinjoro, ne rifuzu min. Ĉar estas pli bone por mi morti ol elteni tiom da mizero en la vivo kaj aŭdi ĉi tiujn insultojn!" Samtage, ĉe Ecbatana en Amaskomunikilaro, okazis, ke ankaŭ la filino de Raguel, Sarah, devis aŭskulti misuzojn de unu el la servistinoj de sia patro. Ĉar ŝi estis edziĝinta al sep edzoj, sed la fia demono Asmodeus mortigis ilin antaŭ ol ili povis interrilati kun ŝi, kiel estas preskribite por edzinoj. Do la servistino diris al ŝi: "Vi estas tiu, kiu strangolas viajn edzojn! Rigardu vin! Vi jam edziĝis sep fojojn, sed vi ne havis ĝojon kun iu el viaj edzoj. Kial vi batas nin? Ĉar via edzoj mortis? Do kial ne aliĝi al ili! Ĉu ni neniam vidu filon aŭ filinon vian! " Tiutage ŝi estis profunde afliktita en spirito. Ŝi iris larmante al supra ĉambro en la domo de sia patro kun la intenco mem pendigi sin. Sed ŝi rekonsideris, dirante al si: "Ne! Homoj farus ĉi tiun insulton kontraŭ mia patro: 'Vi havis nur unu amatan filinon, sed ŝi pendigis sin pro malbonŝanco!' Kaj tiel mi igus mian patron en sia maljuneco malsupreniri en la malsupran mondon ŝarĝitan de malĝojo. Estas multe pli bone por mi ne pendigi min, sed petegi la Sinjoron mortigi min, tiel ke mi ne plu bezonas vivi aŭdi tiajn insultojn. " Tiam tiutempe ŝi etendis siajn manojn, kaj rigardante al la fenestro, elverŝis ĉi tiun preĝon: "Feliĉa vi estas, ho Sinjoro, kompatema Dio! Eterne benata kaj honorata estas via sankta nomo; ĉiuj viaj faroj benu vin por ĉiam. Tiutempe la preĝo de ĉi tiuj du petegantoj aŭdiĝis en la glora ĉeesto de Ĉiopova Dio. Do Rafaelo estis sendita por resanigi ilin ambaŭ: por forigi la akvofalojn el la okuloj de Tobit, por ke li denove vidu la sunlumon de Dio kaj edziĝi La filino de Raguel Sara al la filo de Tobit Tobiah, kaj poste forpelu de ŝi la malbonan demonon Asmodeus. Ĉar Tobiah rajtis postuli ŝin antaŭ iu ajn alia, kiu eble volus edziĝi al ŝi. En la momento mem, kiam Tobit revenis de la korto al sia domo, La filino de Raguel Sara venis malsupren de sia ĉambro.

Rimarkoj kaj preĝoj