Merkredon, 25 novembro 2020: Psalmoj 98 (97): 1.2-3ab.7-8.9.

Kantu al la Eternulo novan kanton, ĉar Li faris miraklojn; Lia dekstra mano venkis por li, lia sankta brako. La Eternulo sciigis Sian savon; Li montris Sian justecon antaŭ la okuloj de la nacioj. La Eternulo montris Sian savon; Antaŭ la okuloj de la nacioj Li montris Sian justecon. Memoris fidelan amon al la domo de Izrael. Ĉiuj finoj de la tero vidis la savon de nia Dio. Resonu la maro kaj tio, kio plenigas ĝin, la mondo kaj ĝiaj loĝantoj; La riveroj plaŭdu per la manoj, La montoj ĝojkrias kun ili antaŭ la Eternulo. La Eternulo venas, Li venas, por regi la teron; Li regos la mondon kun justeco Kaj la popolojn kun justeco.

Rimarkoj kaj preĝoj