Merkredon, 26 majo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 10: 32-45.

La disĉiploj estis survoje suprenirantaj al Jerusalem, kaj Jesuo iris antaŭ ilin. Ili miris, kaj tiuj, kiuj sekvis, timis. Denove flankenprenante la Dekduon, li komencis rakonti al ili, kio okazos al li. "Jen ni supreniras al Jerusalem, kaj la Filo de homo estos transdonita al la ĉefpastroj kaj la skribistoj, kaj ili kondamnos lin al morto kaj transdonos lin al la nacianoj, kiuj mokos lin, kracxos sur lin, skurĝu lin kaj mortigu lin, sed post tri tagoj li leviĝos. " Tiam Jakobo kaj Johano, la filoj de Zebedeo, venis al li, kaj diris al li: Majstro, ni volas, ke vi faru por ni ĉion, kion ni petas de vi. Li respondis: "Kion vi volas (ke mi) faru por vi?" Ili respondis al li: "Donu, ke en via gloro ni sidu unu dekstre kaj la alia maldekstre." Jesuo diris al ili: "Vi ne scias, kion vi petas. Ĉu vi povas trinki la kalikon, kiun mi trinkas, aŭ esti baptita per la bapto, per kiu mi estas baptita?" Ili diris al li: "Ni povas." Jesuo diris al ili: "La kalikon, kiun mi trinkas, vi trinkos, kaj kun la bapto, per kiu mi estas baptita, vi estos baptitaj; sed sidi dekstre aŭ maldekstre ne estas mia doni, sed estas por tiuj. por kiu ĝi estis preparita. " Kiam la dek aŭdis tion, ili indignis pri Jakobo kaj Johano. Jesuo alvokis ilin kaj diris al ili: "Vi scias, ke tiuj, kiuj estas rekonataj kiel regantoj super la nacianoj, regas ĝin, kaj iliaj granduloj sentas sian aŭtoritaton super ili. Sed ĝi ne estos tiel ĉe vi. Anstataŭe, kiu ajn volas esti granda inter vi estos via sklavo; kiu volas esti la unua inter vi, tiu estos sklavo de ĉiuj. Ĉar la Filo de homo venis, ne por esti servita, sed por servi kaj doni sian vivon kiel elaĉeton por multaj. "

Rimarkoj kaj preĝoj