Merkredon, 9 junio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 5: 17-19.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Ne pensu, ke mi venis por aboli la leĝon aŭ la profetojn. Mi venis, ne por aboli, sed por plenumi. Amen, mi diras al vi, ĝis la ĉielo kaj la tero forpasos, ne la plej malgranda letero. aŭ la plej malgranda parto de letero foriros de la leĝo, ĝis ĉio okazos. Tial, kiu rompas unu el la plej malgrandaj el ĉi tiuj ordonoj kaj instruas aliajn fari tion, tiu estos nomata malplej en la regno de la ĉielo. Sed kiu obeas kaj instruas, ke ĉi tiuj ordonoj estos nomataj plej grandaj en la regno de la ĉielo. "

Rimarkoj kaj preĝoj