Merkredon, 9 septembro 2020: Psalmoj 45 (44): 11-12.14-15.16-17.

Aŭskultu, ho filino, kaj vidu; turnu vian orelon, Forgesu vian popolon kaj la domon de via patro. Tiel la reĝo deziros vian belecon; ĉar li estas via sinjoro. kaj vi devas adori lin. Ĉio glora estas la filino de la reĝo, kiam ŝi eniras; Ŝia vesto estas surfadenigita per ŝpinita oro. En brodita vesto ŝi estas portata al la reĝo; malantaŭ ŝi la virgulinoj de ŝia trajno estas alportitaj al vi. Ili estas portataj de ĝojo kaj ĝojo; ili eniras la palacon de la reĝo. La loko de viaj patroj estos viaj filoj; Vi faros ilin princoj tra la tuta lando.

Rimarkoj kaj preĝoj