Merkredon, la 18an de novembro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 19: 11-28.

Dum homoj aŭskultis Jesuon paroli, li rakontis parabolon ĉar li estis proksime al Jerusalemo kaj ili pensis, ke la Regno de Dio tuj aperos tie. Do li diris: "Nobelo foriris al fora lando por akiri la reĝecon por si mem kaj poste reveni. Li alvokis dek el siaj servistoj kaj donis al ili dek orajn monerojn kaj diris al ili:" Komercu kun ĉi tiuj ĝis mia reveno. ' Liaj samurbanoj tamen malestimis lin kaj sendis delegacion post li por anonci: "Ni ne volas, ke ĉi tiu viro estu nia reĝo." Sed kiam li revenis, akirinte la reĝecon, li vokis la servistojn, al kiuj li donis la monon, por ekscii, kion ili gajnis per komercado. La unua venis kaj diris: 'Sinjoro, via ora monero gajnis dek pliajn. . ' Li respondis: "Bone, bona servisto! Vi estis fidela en ĉi tiu tre malgranda afero; prenu kontrolon de dek urboj." Tiam la dua venis kaj raportis: "Via ora monero, sinjoro, gajnis kvin pliajn." Kaj ankaŭ al ĉi tiu servisto li diris: Vi, estru kvin urbojn. Tiam la alia servisto venis kaj diris: Sinjoro, jen via ora monero; mi konservis ĝin konservita en naztuko, ĉar mi timis vin, ĉar vi estas postulema homo; vi prenas tion, kion vi ne demetis kaj vi rikoltas tion, kion vi ne plantis. ' Li diris al li: Per viaj propraj vortoj mi kondamnos vin, vi malbona servisto. Vi sciis, ke mi estas postulema homo, prenante tion, kion mi ne demetis, kaj rikoltis tion, kion mi ne plantis; kial vi ne metis mian monon? en banko? Tiam je mia reveno mi kolektus ĝin kun interezoj. ' Kaj al la apudstarantoj li diris: Prenu de li la oran moneron kaj donu ĝin al la servanto, kiu havas dek. Sed ili diris al li: Sinjoro, li havas dek orajn monerojn. "Mi diras al vi, al ĉiuj, kiuj havas, pli estos donita, sed de tiu, kiu ne havas, eĉ tio, kion li havas, estos forprenita. Nun pri miaj malamikoj, kiuj ne volis min regi, venigu ilin. ĉi tie kaj mortigu ilin antaŭ mi. '"Post kiam li diris tion, li daŭrigis sian vojaĝon supren al Jerusalemo.

Rimarkoj kaj preĝoj