Merkredon, la 21an de oktobro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 12: 39-48.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: “Estu certa pri tio: se la domomastro scius la horon, kiam la ŝtelisto venos, li ne lasus sian domon disrompiĝi. Vi ankaŭ devas esti pretaj, ĉar je horo, kiun vi ne atendas, la Filo de homo venos. "Tiam Petro diris:" Sinjoro, ĉu ĉi tiu parabolo estas destinita por ni aŭ por ĉiuj? "Kaj la Sinjoro respondis:" Kiu do? , ĉu la fidela kaj prudenta administranto, kiun la mastro komisios de siaj servistoj, disdonu (la) manĝaĵon en la ĝusta tempo? Feliĉa estas tiu servisto, kiun lia alveninta mastro trovas tiel faranta. Vere, mi diras al vi, ke li metos lin super ĉiujn siajn posedaĵojn. Sed se tiu servisto diros al si: Mia sinjoro malfruas, kaj komencas bati la servistojn kaj la servistinojn, manĝi kaj trinki kaj ebriiĝi, tiam la mastro de tiu servisto venos en neatendita tago kaj en nekonata horo. kaj punos lin severe kaj donos al li lokon kun la malfideluloj. Tiu servisto, kiu konis la volon de sia mastro, sed ne faris preparojn nek agis konforme al sia volo, estos severe batita; kaj la servisto, kiu estis senscia pri la volo de sia mastro, sed agis en maniero meritanta severan batadon, estos batata nur malpeze. Multe estos postulita de la homo, kiu estas multe konfidita, kaj ankoraŭ pli oni postulos de la homo, kiu estas konfidita kun pli.

Rimarkoj kaj preĝoj