Merkredon, la 23an de junio 2021: Psalmoj 105 (104): 1-2.3-4.6-7.8-9.

Gloru la Eternulon, voku Lian nomon; sciigu inter la nacioj liajn farojn. Kantu al li, kantu lian laŭdon, proklamu ĉiujn liajn mirindaĵojn. Gloro en Lia sankta nomo; Ĝoju, ho koroj, kiuj serĉas la Eternulon! Gloro en Lia sankta nomo; Ĝoju, ho koroj, kiuj serĉas la Eternulon! Rigardu la Eternulon per Sia forto; serĉu servi lin konstante. Vi, idoj de Abraham, liaj servantoj, filoj de Jakob, liaj elektitoj! Vi, idoj de Abraham, liaj servantoj, filoj de Jakob, liaj elektitoj! Li, la Eternulo, estas nia Dio; sur la tero superregas liaj juĝoj. Li memoras eterne sian interligon, kiun li faris deviga por mil generacioj. Kiun li faris kun Abraham kaj per sia ĵuro al Isaak.

Rimarkoj kaj preĝoj