Merkredon, la 23an de junio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 7: 15-20.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Gardu vin kontraŭ falsaj profetoj, kiuj venas al vi en ŝafaj vestoj, sed sube estas rabemaj lupoj. Per iliaj fruktoj vi konos ilin. Ĉu homoj kolektas vinberojn el dornarbetoj aŭ figojn el kardoj? Tiel same, ĉiu bona arbo donas bonajn fruktojn, kaj putra arbo donas malbonajn fruktojn. Bona arbo ne povas doni malbonajn fruktojn, nek putra arbo povas doni bonajn fruktojn. Ĉiu arbo, kiu ne donas bonajn fruktojn, estos dehakita kaj ĵetita en la fajron. Do per iliaj fruktoj vi konos ilin. "

Rimarkoj kaj preĝoj