Merkredon, la 24an de februaro 2021: Libro de Jona 3: 1-10.

La vorto de la Eternulo aperis al Jona duan fojon: "Iru al la granda urbo Ninivo, kaj anoncu al ĝi la mesaĝon, kiun mi diros al vi." Kaj Jona pretiĝis, kaj iris al Nineve laŭ la ordono de la Eternulo. Nun Ninevo estis grandega urbo; necesis tri tagoj por trairi ĝin. Jona komencis sian vojaĝon tra la urbo, kaj iris nur unu tagan promenadon anoncante: "Kvardek tagoj pli kaj Ninivo estos detruita", kiam la homoj de Ninevo kredis Dion; ili proklamis faston kaj ĉiuj, grandaj kaj malgrandaj, surmetis sakotukon. Kiam la novaĵo alvenis al la reĝo de Ninevo, li leviĝis de sia trono, flankenmetis sian robon, kovris sin per sakaĵo kaj sidis en la cindro. Tiam li proklamis ĉi tion tra Ninivo per dekreto de la reĝo kaj liaj eminentuloj: "Nek homo, nek besto, nek brutoj, nek ŝafoj, gustumos ion; ili ne manĝos, nek trinkos akvon. Viro kaj besto estos kovritaj per saku kaj laŭte voku al Dio; ĉiu viro forturniĝos de sia malbona vojo kaj de la perforto, kiun li havas en la mano. Kiu scias, Dio povas cedi kaj pardoni, kaj reteni sian flaman koleron, por ke ni ne pereu. " Kiam Dio vidis per iliaj agoj, kiel ili forturniĝis de sia malbona vojo, li pentis pri la malbono, kiun li minacis fari al ili; li ne plenumis ĝin.

Rimarkoj kaj preĝoj