Merkredon, la 24an de februaro 2021: Psalmoj 51 (50): 3-4.12-13.18-19.

Kompatu min, ho Dio, per via boneco; en la grandeco de via kompato ekstermu mian ofendon. En via abunda kompato forviŝu mian ofendon. Plene lavu min de mia kulpo kaj purigu min de mia peko. Koro pura kreu por mi, ho Dio, kaj firma spirito renoviĝas en mi. Koro pura kreu por mi, ho Dio, Kaj pacienca spirito renoviĝu en mi. Ne elpelu min de via ĉeesto, kaj via Sankta Spirito ne forprenu de mi. Ĉar oferoj ne plaĉas al vi; se mi oferus bruloferon, vi ne akceptus ĝin. Mia ofero, ho Dio, estas spirito malgaja; koron humilan kaj humiligitan, ho Dio, vi ne malestimos.

Rimarkoj kaj preĝoj