Merkredon, la 28an de julio 2021: Psalmoj 99 (98): 5.6.7.9.

Gloru la Eternulon, nian Dion, kaj adorkliniĝu ĉe Lia benketo; sankta li estas! Moseo kaj Aaron estis inter liaj pastroj, kaj Samuel, inter tiuj, kiuj vokis lian nomon; ili vokis la Eternulon, kaj Li respondis al ili. De la nuba kolono Li parolis al ili; ili aŭdis liajn dekretojn kaj la leĝon, kiun li donis al ili. Gloru la Eternulon, nian Dion, kaj adorkliniĝu sur Lia sankta monto; ĉar sankta estas la Eternulo, nia Dio.

Rimarkoj kaj preĝoj