Merkredon, la 6an de oktobro 2021: Psalmoj 86 (85): 3-4.5-6.9-10.

Kompatu min, ho Sinjoro, ĉar mi vokas al vi la tutan tagon. Ĝojigu la animon de via sklavo, ĉar al Vi, ho Eternulo, mi levas mian animon. Ĉar Vi, ho Sinjoro, estas bona kaj pardonema, abundanta en boneco al ĉiuj, kiuj vokas vin. Aŭskultu, ho Eternulo, mian preĝon kaj atentu la sonon de mia petego. Ĉiuj nacioj, kiujn vi kreis, venos kaj adorkliniĝos al vi, ho Eternulo, kaj gloros Vian nomon. Ĉar vi estas granda, kaj vi faras miraklojn; Vi sola estas Dio.

Rimarkoj kaj preĝoj