Merkredon, la 7an de aprilo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 24: 13-35.

Tiun saman tagon, la unuan tagon de la semajno, du el la disĉiploj de Jesuo iris al vilaĝo sep mejlojn de Jerusalemo nomata Emaus, kaj ili interparolis pri ĉiuj okazintaĵoj. Kaj okazis, ke dum ili interparolis kaj diskutis, Jesuo mem alproksimiĝis kaj marŝis kun ili, sed iliaj okuloj malhelpis lin rekoni. Li demandis ilin, "Kion vi diskutas dum vi marŝas?" Ili haltis, aspektante malgajaj. Unu el ili, nomata Kleopaso, diris al li responde: "Ĉu vi estas la sola vizitanto en Jerusalemo, kiu ne scias pri la okazintaĵoj en ĉi tiuj tagoj?" Kaj li respondis al ili: "Kiaj aferoj?" Ili diris al li: "Kio okazis al Jesuo, la Nazaretano, kiu estis profeto potenca per faro kaj parolo antaŭ Dio kaj la tuta popolo, kiel niaj ĉefpastroj kaj regantoj transdonis lin al morto kaj krucumis lin. Sed ni esperis, ke li estos tiu, kiu elaĉetos Israelon; kaj krom ĉio ĉi, nun estas la tria tago de kiam tio okazis. Iuj virinoj de nia grupo tamen mirigis nin: ili estis ĉe la tombo frue en la matene kaj ne trovis lian korpon; ili revenis kaj raportis, ke ili efektive vidis vizion de anĝeloj, kiuj anoncis, ke li vivas. Tiam iuj kun ni iris al la tombo kaj trovis aferojn, kiel la virinoj priskribis, sed lin ili ne vidis. " Kaj li diris al ili: "Ho, kiel vi estas malsaĝaj! Kiel malrapide kredas ĉion, kion diris la profetoj! Ĉu ne necesis, ke la Mesio suferu ĉi tion kaj eniru en sian gloron?" Tiam komencante de Moseo kaj ĉiuj profetoj, li interpretis al ili, kio rilatas al li en ĉiuj Skriboj. Kiam ili alproksimiĝis al la vilaĝo, al kiu ili iris, li donis la impreson, ke li iras pli for. Sed ili instigis lin: "Restu kun ni, ĉar estas preskaŭ vespero kaj la tago preskaŭ finiĝis." Do li eniris por resti kun ili. Kaj okazis, ke dum li estis kun ili ĉe manĝo, li prenis panon, diris la benon, rompis ĝin kaj donis ĝin al ili. Dirinte tion, iliaj okuloj malfermiĝis kaj ili rekonis lin, sed li malaperis de ilia vido. Tiam ili diris unu al la alia: "Ĉu niaj koroj ne brulis (interne de ni) dum li parolis al ni survoje kaj malfermis al ni la Skribojn?" Do ili ekiris tuj kaj reiris al Jerusalem, kie ili trovis kunvenintajn la dek unu kaj tiujn, kiuj estis kun ili, kiuj diris: "La Sinjoro vere leviĝis, kaj aperis al Simon!" Tiam la du rakontis, kio okazis sur la vojo kaj kiel li fariĝis konata al ili dum la panrompado.

Rimarkoj kaj preĝoj