Merkredon, la 7an de julio 2021: Psalmoj 33 (32): 2-3.10-11.18-19.

Gloru la Eternulon per harpo; kun la dek kordaj liroj ĉantas liajn laŭdojn. Kantu al li novan kanton; deŝiru la ŝnurojn lerte, kun ĝojkrioj. La Eternulo neniigas la intencojn de la nacioj; Li malhelpas la projektojn de homoj. La Eternulo neniigas la intencojn de la nacioj; Li malhelpas la projektojn de homoj. Sed la plano de la Eternulo restas eterne; La projekto de lia koro, tra ĉiuj generacioj. Vidu, la okuloj de la Eternulo estas turnitaj al tiuj, kiuj Lin timas, al tiuj, kiuj esperas Lian bonecon; Sed vidu, la okuloj de la Eternulo estas al tiuj, kiuj Lin timas, Al tiuj, kiuj esperas Lian bonecon, Por savi ilin de la morto kaj gardu ilin malgraŭ malsato.

Rimarkoj kaj preĝoj