Merkredon, la 7an de julio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 10: 1-7.

Jesuo alvokis siajn Dek du disĉiplojn kaj donis al ili aŭtoritaton super malpuraj spiritoj por forpeli ilin kaj resanigi ĉiun malsanon kaj ĉiun malsanon. La nomoj de la dek du apostoloj estas jenaj: unue, Simon nomata Petro, kaj lia frato Andreo; Jakobo, la filo de Zebedeo, kaj lia frato Johano; Filipo kaj Bartolemeo, Tomaso kaj Mateo la impostisto; Jakobo, la filo de Alfeo, kaj Tadeo; Simon la Kananeano, kaj Judaso Iskarioto, kiu perfidis lin. Jesuo sendis ĉi tiujn dek du, instrukciante ilin tiel: "Ne iru en paganan teritorion kaj ne eniru en samarian urbon. Iru prefere al la perditaj ŝafoj de la domo de Izrael. Dum vi iros, proklamu: 'La regno de la ĉielo estas ĉe mano. '"

Rimarkoj kaj preĝoj