Sabato, 27 februaro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 5: 43-48.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Vi aŭdis, ke estis dirite: Amu vian proksimulon kaj malamu vian malamikon. Sed mi diras al vi, amu viajn malamikojn, kaj preĝu por tiuj, kiuj vin persekutas, por ke vi estu filoj de viaj ĉiela Patro, ĉar li levas sian sunon sur la malbonajn kaj bonajn, kaj kaŭzas pluvon sur la justulojn kaj maljustulojn. Ĉar se vi amas tiujn, kiuj amas vin, kian rekompencon vi havos? Ĉu la impostistoj ne faras tion? same? Kaj se vi nur salutas viajn fratojn, kio estas nekutima pri tio? Ĉu la paganoj ne faras la samon? Do estu perfektaj, same kiel via ĉiela Patro estas perfekta. "

Sabate, la 27an de februaro 2021: Psalmoj 119 (118): 1-2.4-5.7-8.

Felicxaj estas tiuj, kies vojo estas senmakula, kiuj iras laux la instruo de la Eternulo. Feliĉaj estas tiuj, kiuj plenumas Liajn decidojn, Kiuj Lin serĉas per sia tuta koro. Vi ordonis, ke viaj ordonoj estu diligente observataj. Ho, se mi povus esti firma pri la manieroj observi viajn statutojn! Mi dankos vin per justa koro, kiam mi ekscios viajn justajn regulojn. Mi observos viajn statutojn; ne tute forlasu min.

Sabato, 27 februaro 2021: Readmono 26: 16-19.

Moseo parolis al la popolo, dirante: "Hodiaŭ la Eternulo, via Dio, ordonas al vi observi ĉi tiujn leĝojn kaj leĝojn. Zorgu do, ke vi plenumu ilin per via tuta koro kaj per via tuta animo. Hodiaŭ vi faras ĉi tiun interkonsenton. kun la Eternulo: Li estu via Dio, kaj vi iru laŭ Liaj vojoj kaj observu Liajn leĝojn, ordonojn, kaj leĝojn, kaj aŭskultu Lian voĉon. Kaj hodiaŭ la Eternulo faras ĉi tiun interkonsenton kun vi: vi estos homoj aparte propraj, kiel Li promesis al vi; kaj se vi observos ĉiujn liajn ordonojn, li tiam levos vin alte en laŭdo kaj renomo kaj gloro super ĉiuj aliaj nacioj, kiujn li kreis, kaj vi estos popolo sankta al la Eternulo, via Dio, kiel li promesis. "

Vendredo, 26 februaro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 5: 20-26.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Mi diras al vi, se via justeco ne superos tiun de la skribistoj kaj Fariseoj, vi ne eniros en la regnon de la ĉielo. Vi aŭdis, ke estis dirite al viaj prapatroj: Vi ne mortigu; kaj kiu mortigos, tiu estos juĝota. ' Sed mi diras al vi: Kiu koleras kontraŭ sia frato, tiu estos juĝota; kaj kiu diros al sia frato: 'Raqa', tiu respondos al la sinedrio, kaj kiu diros: Vi malsaĝulo, tiu povos esti arda. Do se vi alportos vian donacon al la altaro, kaj vi memoros, ke via frato havas ion kontraŭ vi, lasu vian donacon tie ĉe la altaro, iru unue kaj repaciĝu kun via frato, kaj poste venu kaj oferu vian donacon. kun via kontraŭulo rapide dum la vojo al la kortumo kun li. Alie via kontraŭulo transdonos vin al la juĝisto, kaj la juĝisto transdonos vin al la gardisto, kaj vi estos ĵetita en malliberejon. Amen, mi diras al vi, vi ne estos liberigita antaŭ ol vi pagos la lastan denaron. "