Sabato, 24 julio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 13: 24-30.

Jesuo proponis parabolon al la homamasoj. "La regno de la ĉielo povas esti komparata al viro, kiu semis bonan semon sur sia kampo. Dum ĉiuj dormis, lia malamiko venis kaj semis fiherbojn tra la tritiko, kaj poste foriris. Kiam la rikolto kreskis kaj donis frukton, la fiherboj aperis Ankaŭ la sklavoj de la dommastro venis al li kaj diris: "Majstro, ĉu vi ne semis bonan semon en via kampo? De kie venis la fiherboj?" Li respondis: "Tion faris malamiko." Liaj sklavoj diris al li: 'Ĉu vi volas, ke ni iru kaj tiru ilin supren?' Li respondis: "Ne, se vi tiros la fiherbojn, vi povus elradikigi la tritikon kune kun ili. Lasu ilin kreski kune ĝis rikolto; tiam en la tempo de rikolto mi diros al la rikoltistoj:" Unue kolektu la fiherbojn kaj ligu ilin en faskojn por brulanta; sed kolektu la tritikon en mian grenejon. "'"

Sabate, la 24an de julio 2021: Psalmoj 50 (49): 1-2.5-6.14-15.

Dio, la Eternulo, parolis kaj alvokis la teron, de la leviĝo de la suno ĝis ĝia subiro. De Cion, perfekta en beleco, Dio ekbrilas. "Kolektu miajn fidelulojn antaŭ min, tiujn, kiuj faris interligon kun mi per ofero." Tiuj, kiuj faris interligon kun mi per ofero. "Kaj la ĉielo proklamas lian justecon, ĉar Dio mem estas la juĝisto." Proponu al Dio laŭdon kiel vian oferon kaj plenumu viajn promesojn al la Plejaltulo. Tiam voku min en tempo de aflikto, mi savos vin, kaj vi gloros min. "

Sabato, 24 julio 2021: Eliro-Libro 24: 3-8.

Kiam Moseo venis al la popolo kaj rakontis ĉiujn vortojn kaj regulojn de la Eternulo, ili ĉiuj respondis per unu voĉo: Ni faros ĉion, kion diris al ni la Eternulo. Moseo tiam skribis ĉiujn vortojn de la Eternulo kaj leviĝis frue la sekvantan tagon kaj starigis ĉe la piedo de la monto altaron kaj dek du kolonojn por la dek du triboj de Izrael. Tiam Moseo sendis iujn junulojn de la Izraelidoj por oferi holokaŭstojn kaj oferi junajn bovojn kiel pacoferojn al la Eternulo. la alian duonon li plaŭdis sur la altaron. Preninte la libron de la interligo, li laŭtlegis ĝin al la popolo, kiu respondis: "Ĉion, kion diris la Eternulo, ni atentos kaj faros." Kaj li prenis la sangon kaj aspergis ĝin per la popolo, dirante: Ĉi tiu estas la sango de la interligo, kiun la Eternulo faris kun vi konforme al ĉiuj liaj vortoj.

Vendredo, 23 julio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 13: 18-23.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Aŭskultu do la parabolon de la semanto. La semo semita sur la vojo estas tiu, kiu aŭdas la vorton de la regno sen kompreni ĝin, kaj la malbonulo venas kaj forŝtelas tion, kio estis semita en lia koro. La semo semita sur roka tero estas tiu, kiu aŭdas la vorton kaj tuj ricevas ĝin kun ĝojo. Sed li ne havas radikon kaj daŭras nur iom da tempon. Kiam venas ia aflikto aŭ persekuto pro la vorto, li tuj falas. semo semita inter dornoj estas tiu, kiu aŭdas la vorton, sed tiam monda maltrankvilo kaj allogeco de riĉeco sufokas la vorton kaj ĝi ne donas frukton. Sed la semo semita sur riĉa grundo estas tiu, kiu aŭdas la vorton kaj komprenas ĝin, kiu efektive donas fruktojn kaj donas cent-sesdek-tridekoble. "