Vendredo, 14 majo 2021: Psalmoj 113 (112): 1-2.3-4.5-6.7-8.

Gloru, ho servantoj de la Eternulo, gloru la nomon de la Eternulo. Benata estu la nomo de la Eternulo nun kaj eterne. De la leviĝo ĝis la subiro de la suno estas la glorinda nomo de la Eternulo. La Eternulo estas alte super ĉiuj popoloj; super la ĉielo estas lia gloro. Kiu similas la Eternulon, nian Dion, kiu estas en la alteco? Kiu similas la Eternulon, nian Dion, kiu rigardas la ĉielon kaj la teron malsupre? Li levas humilulon de la polvo; de la sterkejo li levas malriĉulojn. Sidigi ilin kun princoj, kun la princoj de lia propra popolo.

Vendredo, 14 majo 2021: Agoj de la Apostoloj 1: 15-17.20-26.

Petro ekstaris meze de la fratoj (estis grupo de ĉirkaŭ cent dudek homoj en unu loko). Li diris: "Miaj fratoj, devis plenumi la Skribon, kiun la Sankta Spirito parolis antaŭe per la buŝo de David pri Judaso, kiu estis la gvidanto por tiuj, kiuj arestis Jesuon. Li estis kalkulita inter ni kaj ricevis parton en ĉi tio. Ĉar ĝi estas skribita en la Psalmaro: Lia kampadejo dezertiĝu, kaj neniu loĝu en ĝi. Kaj: 'Alia ekofiku.' Ĉar estas skribite en la Psalmaro: Lia tendaro dezertiĝu, kaj neniu loĝu en ĝi. Kaj: 'Alia ekofiku.' Tial estas necese, ke unu el la viroj, kiuj akompanis nin la tutan tempon, kiam la Sinjoro Jesuo venis kaj iris inter ni, komencante de la bapto de Johano ĝis la tago, kiam li estis prenita de ni, fariĝu kun ni atestanto de sia reviviĝo. " Do ili proponis du, Jozefon nomatan Barsabas, kiu ankaŭ nomiĝis Justus, kaj Matiaso. Tiam ili preĝis: "Vi, Sinjoro, kiu konas la korojn de ĉiuj, montru, kiun el ĉi tiuj du vi elektis anstataŭi en ĉi tiu apostola ministerio, de kiu Judas forturniĝis por iri al sia propra loko." Tiam ili donis loton al ili, kaj la loto falis sur Matiason, kaj oni kalkulis lin kun la dek unu apostoloj.

Thursdayaŭdo, 13 majo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 16: 15-20.

Jesuo diris al la dek unu: "Iru en la tutan mondon kaj proklamu la Evangelion al ĉiu kreitaĵo. Kiu kredos kaj estos baptita, tiu estos savita; kiu ne kredos, tiu estos kondamnita. Ĉi tiuj signoj akompanos tiujn, kiuj kredas: en mia nomo ili faros elpelas demonojn, ili parolos novajn lingvojn. Ili prenos serpentojn (per siaj manoj), kaj se ili trinkos ian mortigan aferon, tio ne malutilos al ili. Ili metos manojn sur la malsanulojn kaj resaniĝos. " Do la Sinjoro Jesuo, post kiam li parolis al ili, estis suprenirita en la ĉielon kaj sidiĝis dekstre de Dio. Sed ili eliris kaj predikis ĉie, dum la Sinjoro laboris kun ili kaj konfirmis la vorton per akompanaj signoj.

Thursdayaŭdo, 13 majo 2021: Letero al la Efesanoj 4: 1-13.

Fratoj kaj fratinoj: Mi, malliberulo por la Sinjoro, instigas vin vivi en maniero inda je la ricevita alvoko, kun ĉia humileco kaj mildeco, kun pacienco, portante unu la alian per amo, penante konservi la unuecon de la spirito per la ligo de paco: unu korpo kaj unu Spirito, kiel vi ankaŭ estis vokitaj al la sola espero de via voko; unu Sinjoro, unu fido, unu bapto; unu Dio kaj Patro de ĉiuj, kiu estas super ĉiuj kaj tra ĉiuj kaj en ĉiuj. Sed graco estis donita al ĉiu el ni laŭ la mezuro de la donaco de Kristo. Tial ĝi diras: "Li supreniris alte kaj kaptis kaptitojn; li donis donacojn al homoj." Kion signifas "li supreniris" krom ke li ankaŭ descendis en la pli malaltajn (regionojn) de la tero? Tiu, kiu descendis, estas ankaŭ tiu, kiu supreniris multe super ĉiujn ĉielojn, por plenumi ĉion. Kaj li donis unujn kiel apostolojn, aliajn kiel profetojn, aliajn kiel evangeliistojn, aliajn kiel pastrojn kaj instruistojn, por ekipi la sanktulojn por la laboro de ministerio, por konstrui la korpon de Kristo, ĝis ni ĉiuj atingos la unuecon de fido kaj scio pri la Filo de Dio, por maturigi virecon, laŭ la plena staturo de Kristo,