Thursdayaŭdo, 24 septembro 2020: Psalmoj 90 (89): 3-4.5-6.12-13.14.17bc.

Vi revenigas la homon al polvo, dirante: "Revenu, ho infanoj de homoj." Vi turnas la homon al polvo, dirante: "Revenu, ho infanoj de homoj." Dum mil jaroj en viaj okuloj estas kiel hieraŭ, nun kiam ĝi pasis, aŭ kiel nokta horloĝo. Vi finas ilin en ilia dormo; la sekvan matenon ili similas al la ŝanĝiĝanta herbo, kiu ĉe la tagiĝo ekaperas denove, sed vespere velkas kaj velkas. Instruu nin kalkuli niajn tagojn ĝuste, por ke ni akiru saĝecon de koro. Revenu, ho Eternulo! Kiel longe? Kompatu viajn servistojn! Plenigu nin je la tagiĝo kun via boneco, por ke ni ĝojkriu kaj ĝoju ĉiujn niajn tagojn. Kaj la favorkoreco de la Eternulo, nia Dio, estu nia; Prosperu la laboron de niaj manoj por ni! Prosperu la laboron de niaj manoj!

Thursdayaŭdo, 24 septembro 2020: Eklezia Libro 1: 2-11.

Vantajxo de vantajxoj, diras Qoheleth, vantajxo de vantajxoj! Ĉio estas vantaĵo! Kian profiton havas la homo de ĉiuj laboroj, kiujn li penas sub la suno? Unu generacio pasas kaj alia venas, sed la mondo por ĉiam restas. La suno leviĝas kaj la suno subiras; tiam ĝi premas sin al la loko, kie ĝi leviĝas. Blovante nun al la sudo, tiam al la nordo, la vento turniĝas ree kaj ree, rekomencante siajn rondojn. Ĉiuj riveroj iras al la maro, tamen neniam la maro pleniĝas. Al la loko, kien ili iras, la riveroj plu iras. Ĉiu parolo estas peniga; nenion povas diri homo. La okulo ne satas vidi nek la orelo plenigas de aŭdo. Kio estis, tio estos; kio estis farita, tio estos farita. Nenio estas nova sub la suno. Eĉ la aferon, pri kiu ni diras: "Vidu, ĉi tio estas nova!" jam ekzistis en la antaŭaj epokoj. Estas neniu rememoro pri la malnovaj viroj; nek pri la venontoj estos memoro inter tiuj, kiuj sekvos ilin.

Merkredo, 23 septembro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 9: 1-6.

Jesuo alvokis la Dek du kaj donis al ili potencon kaj aŭtoritaton super ĉiuj demonoj kaj resanigi malsanojn, kaj li sendis ilin proklami la regnon de Dio kaj resanigi la malsanulojn. Li diris al ili: "Prenu nenion por la vojaĝo, nek promenbastonon, nek sakon, nek manĝaĵon, nek monon, kaj neniu prenu duan tunikon. Kian ajn domon vi eniros, restu tie kaj foriru de tie. Kaj pri tiuj kiuj ne bonvenigas vin, kiam vi forlasos tiun urbon, skuu la polvon de viaj piedoj por atesti kontraŭ ili. " Poste ili ekiris kaj iris de vilaĝo al vilaĝo proklamante la bonajn novaĵojn kaj kuracante malsanojn ĉie.

Merkredo, 23 septembro 2020: Psalmoj 119 (118): 29.72.89.101.104.163.

Forigu de mi la vojon de malvero kaj favoru min per via leĝo. La leĝo de via buŝo estas por mi pli valora ol miloj da oraj kaj arĝentaj pecoj. Via vorto, ho Eternulo, restas eterne; ĝi estas firma kiel la ĉielo. De ĉiu malbona vojo mi retenas miajn piedojn, Por ke mi observu viajn vortojn. Per viaj ordonoj mi komprenas; tial mi malamas ĉiun falsan vojon. Falsaĵon mi malamas kaj abomenas; vian leĝon mi amas.