Dimanĉo, 6 marto 2022 : Psalmoj 91(90):1-2.10-11.12-13.14-15.

Vi, kiuj logxas en la sxirmo de la Plejaltulo, kiuj restas en la ombro de la Plejpotenculo, kiuj restas en la ombro de la Plejpotenculo, diru al la Eternulo:Mia rifugxejo kaj mia fortikajxo, mia Dio, al kiu mi fidas. Neniu malbono trafos vin, kaj mizero ne alproksimiĝos al via tendo, ĉar al Siaj anĝeloj Li ordonis pri vi, ke ili gardu vin en ĉiuj viaj vojoj. Sur siaj manoj ili portos vin, por ke vi ne frakasu vian piedon kontraŭ ŝtonon. Aspidon kaj vipuron vi tretos; vi piedpremos la leonon kaj la drakon. Ĉar li alkroĉiĝas al mi, mi lin savos; Mi starigos lin supre, ĉar li agnoskas mian nomon. Ĉar li alkroĉiĝas al mi, mi lin savos; Mi starigos lin supre, ĉar li agnoskas mian nomon. Li vokos Min, kaj mi respondos al li; Mi estos kun li en mizero; Mi savos lin kaj gloros lin.

Dimanĉo, 6 marto 2022 : Libro de Readmono 26:4-10.

Moseo ekparolis al la popolo, dirante: "Tiam la pastro prenos de vi la korbon kaj starigos ĝin antaŭ la altaro de la Eternulo, via Dio; tiam vi diru antaŭ la Eternulo, via Dio: Mia patro estis vaganta; Sirio, kiu iris en Egiptujon kun malgranda domo kaj loĝis tie kiel fremdulo; sed tie li fariĝis nacio granda, forta kaj multenombra; kiam la Egiptoj malbonfaris kaj premis nin, postulante al ni malfacilan laboron, ni kriis al la Eternulo, la Dio de niaj patroj, kaj Li auxdis nian kriadon kaj vidis nian mizeron, nian penon kaj nian premadon, Li elkondukis nin el Egiptujo per Sia forta mano kaj etendita brako, per terura potenco, per signoj kaj mirakloj, kaj venigis nin en cxi tiun landon. , Li donis al ni cxi tiun landon, en kiu fluas lakto kaj mielo, tial mi nun alportis al vi la unuajn fruktojn el la produktajxoj de la grundo, kiun Vi, ho Eternulo, donis al mi. Kaj metinte ilin antaŭ la Eternulo, via Dio, kliniĝu antaŭ Li.

Sabato, 5 marto 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 5, 27-32.

Jesuo vidis impostkolektiston, nomatan Levi, sidantan ĉe la doganejo. Li diris al li: Sekvu min. Kaj postlasinte ĉion, li leviĝis kaj sekvis lin. Tiam Levi faris grandan festenon por li en sia domo, kaj granda amaso da impostistoj kaj aliaj kunestis kun ili. La Fariseoj kaj iliaj skribistoj plendis al liaj discxiploj, dirante:Kial vi mangxas kaj trinkas kun impostistoj kaj pekuloj? Jesuo diris al ili responde: "Ne la sanuloj bezonas kuraciston, sed la malsanuloj bezonas; mi venis, por alvoki ne justulojn al pento, sed pekulojn."

Sabato, 5 marto 2022 : Psalmoj 86(85):1-2.3-4.5-6.

Klinu, ho Eternulo, Vian orelon; respondu al mi, ĉar mi estas mizera kaj malriĉa. Konservu mian vivon, ĉar mi estas dediĉita al vi; savu vian servanton, kiu fidas vin. Vi estas mia Dio. Kompatu min, ho Eternulo, ĉar al Vi mi vokas la tutan tagon. Ĝoju la animon de Via sklavo, ĉar al Vi, ho Eternulo, mi levas mian animon. Ĉar Vi, ho Eternulo, estas bona kaj pardonema, abunda en favorkoreco al ĉiuj, kiuj vokas Vin. Auxskultu, ho Eternulo, mian pregxon Kaj atentu la sonon de mia petego.