Thursdayaŭdo, 13 majo 2021: Psalmoj 47 (46): 2-3.6-7.8-9.

Ĉiuj popoloj, aplaŭdu; kriu al Dio kun ĝojkrioj. Ĉar la Eternulo, la Plejaltulo, la timinda, estas la granda reĝo super la tuta tero. Dio surgrimpas sian tronon meze de ĝojkrioj; la Eternulo, meze de trumpetado. Kantu laŭdon al Dio, kantu laŭdon; kantu laŭdon al nia reĝo, kantu laŭdon. Ĉar reĝo de la tuta tero estas Dio; kantu laŭdajn himnojn. Dio regas super la nacioj, Dio sidas sur sia sankta trono.

Thursdayaŭdo, 13 majo 2021: Agoj de la Apostoloj 1: 1-11.

En la unua libro, Teofilo, mi pritraktis ĉion, kion Jesuo faris kaj instruis, ĝis la tago, kiam li estis prenita, doninte instruojn per la Sankta Spirito al la apostoloj, kiujn li elektis. Li prezentis sin viva al ili per multaj pruvoj post kiam li suferis, aperante al ili dum kvardek tagoj kaj parolante pri la regno de Dio. Renkontiĝante kun ili, li ordonis al ili ne foriri de Jerusalem, sed atendi "la promeson de la Patro, pri kiu vi aŭdis min paroli; ĉar Johano baptis per akvo, sed post kelkaj tagoj vi estos baptitaj per la sankta Spirito. " Kunveninte, ili demandis lin: "Sinjoro, ĉu vi nun restarigos la regnon al Izrael?" Li respondis al ili: "Vi ne devas scii la tempojn aŭ sezonojn, kiujn la Patro starigis per sia propra aŭtoritato. Sed vi ricevos potencon, kiam la Sankta Spirito venos sur vin, kaj vi estos miaj atestantoj en Jerusalem, tra Judujo. kaj Samario kaj ĝis la randoj de la tero. " Dirinte tion, dum ili rigardis, li estis levita, kaj nubo forprenis lin de iliaj okuloj. Dum ili atente rigardis la ĉielon dum li iris, subite du viroj vestitaj per blankaj vestoj staris apud ili. Ili diris: "Galileanoj, kial vi staras tie rigardante la ĉielon? Ĉi tiu Jesuo, kiu estis prenita supren de vi en la ĉielon, revenos tiel same, kiel vi vidis lin irantan en la ĉielon."

Mardo, 11 majo 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 16: 5-11.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Nun mi iras al Tiu, kiu min sendis, kaj neniu el vi demandas min: Kien vi iras?" Sed ĉar mi diris tion al vi, ĉagreno plenigis viajn korojn. Sed mi diras al vi la veron, estas pli bone por vi, ke mi iru. Ĉar se mi ne iros, la advokato ne venos al vi. Sed se mi iros, mi sendos lin al vi. Kaj kiam li venos, li kondamnos la mondon pri peko kaj justeco kaj kondamno: peko, ĉar ili ne kredas al mi; justeco, ĉar mi iras al la Patro kaj vi ne plu vidos min. ; kondamno, ĉar la reganto de ĉi tiu mondo estis kondamnita. "

Mardo, 11 majo 2021: Psalmoj 138 (137): 1-2ab.2cde-3.7c.8.

Mi gloros Vin, ho Eternulo, per mia tuta koro, ĉar Vi aŭdis la vortojn de mia buŝo; antaŭ la anĝeloj mi kantos vian laŭdon; Mi adorkliniĝos ĉe via sankta templo kaj dankos vian nomon. Pro via boneco kaj via vero; ĉar vi grandigis antaŭ ĉio vian nomon kaj vian promeson. Mi adorkliniĝos ĉe via sankta templo kaj dankos vian nomon. Pro via boneco kaj via vero; ĉar vi grandigis antaŭ ĉio vian nomon kaj vian promeson. Mi adoros ĉe via sankta templo. Mi dankos vian nomon, pro via bonkoreco kaj via vero. ĉar vi grandigis antaŭ ĉio vian nomon kaj vian promeson. Kiam mi vokis, vi respondis al mi; Vi kreskigis forton en mi. Kvankam mi iradas en mizero, vi min gardas; kontraŭ la kolero de miaj malamikoj vi levas vian manon. Via dekstra mano savas min. La Eternulo plenumos tion, kion Li faris por mi; Via favorkoreco, ho Eternulo, restas eterne; ne forlasu la laboron de viaj manoj.