Merkredo, 20 oktobro 2021: Letero al la Romanoj 6: 12-18.

Fratoj kaj fratinoj: Peko ne devas regi super viaj mortaj korpoj, por ke vi obeu iliajn dezirojn. Kaj ne prezentu la partojn de viaj korpoj al peko kiel armilojn por malvirteco, sed prezentu vin al Dio kiel levitaj el la mortintoj al la vivo kaj la partoj de viaj korpoj al Dio kiel armiloj por justeco. Ĉar peko ne havas povon super vi, ĉar vi estas ne sub la leĝo, sed sub graco. Kio do? Ĉu ni peku, ĉar ni estas ne sub la leĝo, sed sub graco? Kompreneble ne! Ĉu vi ne scias, ke se vi prezentas vin al iu kiel obeemaj sklavoj, vi estas sklavoj al tiu, kiun vi obeas, ĉu de peko, kiu kondukas al morto, ĉu de obeo, kiu kondukas al justeco? Sed dankon al Dio, ke kvankam vi iam estis sklavoj de peko, vi obeis de la koro al la instrua modelo, al kiu vi estis konfidita. Liberigita de peko, vi fariĝis sklavoj de justeco.

Mardo, 19 oktobro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 12: 35-38.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: “Zonu viajn lumbojn kaj ekbruligu viajn lampojn kaj estu kiel servistoj, kiuj atendas la revenon de sia mastro de geedziĝo, pretaj malfermiĝi tuj kiam li venos kaj frapos. Feliĉaj estas tiuj servistoj, kiujn la mastro trovas atenta ĉe sia alveno. Amen, mi diras al vi, ke li zonos sin, sidigos ilin ĉe tablo kaj atendos ilin. Kaj se li venos en la dua aŭ tria horloĝo kaj trovos ilin tiel preparitaj, feliĉaj estas tiuj servistoj. "

Mardo, 19 oktobro 2021: Psalmoj 40 (39): 7-8a.8b-9.10.17.

Oferon aŭ oferon vi ne deziris, sed orelojn malfermitajn al obeo vi donis al mi. Bruloferojn aŭ pekoferojn vi ne serĉis; tiam mi diris: Jen mi venas. tiam mi diris: Jen mi venas. tiam mi diris: Jen mi venas. "En la skribita skribrulaĵo estas preskribite al mi: Pleni vian volon, ho mia Dio, plaĉas al mi, kaj via instruo estas en mia koro!" Mi anoncis vian justecon en la vasta kunveno; Mi ne retenis miajn lipojn, kiel vi, ho Eternulo, scias. Ĉiuj viaj serĉantoj ĝoju kaj ĝoju pri vi, kaj tiuj, kiuj amas vian savon, diru ĉiam: Glorata estu la Eternulo.

Mardo, 19 oktobro 2021: Letero al la Romanoj 5: 12.15b.17-19.20b-21.

Fratoj kaj fratinoj: Per unu homo peko eniris la mondon, kaj per peko, morto, kaj tiel morto venis al ĉiuj homoj, kiom ĉiuj pekis – Sed la donaco ne similas al malobeo. Ĉar se per la malobeo de tiu homo multaj mortis, des pli la graco de Dio kaj la kompleza donaco de la unu persono Jesuo Kristo superverŝis por la multaj. Ĉar se per la malobeo de unu homo la morto regos per tiu, des pli tiuj, kiuj ricevas la abundon de graco kaj de la praviga dono, ekreĝos en la vivo per la unu homo Jesuo Kristo. Konklude, same kiel per unu malobeo kondamno venis sur ĉiujn, tiel per unu justa akto absolvo kaj vivo venis al ĉiuj. Ĉar same kiel per la malobeo de unu homo la multaj fariĝis pekuloj, tiel per la obeo de unu la multaj fariĝos justaj. La leĝo eniris, por ke malobeo kresku, sed, kie kreskis peko, la graco des pli superfluis, tiel ke, kiel la peko regis en morto, la graco ankaŭ reĝu per pravigo de eterna vivo per Jesuo Kristo, nia Sinjoro.