Vendredo, 26 februaro 2021: Psalmoj 130 (129): 1-2.3-4.5-7a.7bc-8.

El la profundo mi vokas al vi, ho Eternulo, ho Eternulo, aŭskultu mian voĉon! Viaj oreloj atentu mian voĉon petante. Se vi, ho Eternulo, markas pekojn, ho Eternulo, kiu povas stari? Sed ĉe vi estas pardono, por ke vi estu respektata. Mi fidas la Eternulon; mia animo fidas lian vorton. Mia animo atendas la Sinjoron pli ol gardostarantoj por tagiĝo. Mia animo atendas la Eternulon pli ol gardostarantoj atendas la tagiĝon. Ĉar ĉe la Eternulo estas favorkoreco, kaj kun Li estas multa elaĉeto; Ĉar ĉe la Eternulo estas favorkoreco, kaj kun Li estas multa elaĉeto; Izrael atendu la Eternulon. Ĉar ĉe la Eternulo estas favorkoreco, kaj kun Li estas multa elaĉeto; kaj Li liberigos Izraelon el ĉiuj iliaj malbonagoj.

Vendredo, 26 februaro 2021: Libro de Ezekiel 18: 21-28.

Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: Se la malvirtulo deturnas sin de ĉiuj pekoj, kiujn li faris, se li observas ĉiujn Miajn leĝojn kaj agas juste kaj juste, li vivos, li ne mortos. Neniu el la krimoj, kiujn li faris, estos memorita kontraŭ li; li vivos pro la virto, kiun li praktikis. Ĉu mi efektive ricevas ian plezuron de la morto de malvirtulo? diras la Sinjoro, la Eternulo. Ĉu mi ne prefere ĝojas, kiam li deturnas sin de sia malbona vojo, por ke li vivu? Kaj se la virta homo deturnas sin de la vojo de virto por fari malbonon, la samajn specojn de abomenaj aferoj, kiujn faras la malvirtulo, ĉu li povas fari ĉi tion kaj ankoraŭ vivi? Neniu el liaj virtaj faroj estos memorita, ĉar li rompis fidon kaj faris pekon; pro tio, li mortos. Vi diras: "La vojo de la Eternulo ne estas ĝusta!" Aŭskultu nun, domo de Izrael: ĉu mia maniero estas maljusta, aŭ pli ĝuste, ĉu viaj vojoj ne estas maljustaj? Kiam virta homo deturnas sin de virto por fari maljustecon kaj mortas, estas pro la malbonago, kiun li faris, ke li devas morti. Sed se malvirtulo, deturnante sin de la malboneco, kiun li faris, faras tion, kio estas justa kaj justa, li konservos sian vivon; ĉar li deturnis sin de ĉiuj pekoj, kiujn li faris, li certe vivos, li ne mortos.

Thursdayaŭdo, 25 februaro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 7: 7-12.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Petu, kaj estos donite al vi; serĉu kaj vi trovos; frapu kaj la pordo estos malfermita al vi. Ĉar ĉiu, kiu petas, ricevas; kaj tiu, kiu serĉas, trovas; kaj al la kiu frapas, la pordo estos malfermita. Kiu el vi donus ŝtonon al sia filo, kiam li petos panon, aŭ serpenton, kiam li petos fiŝon? Se vi do, kiuj estas malvirtaj, scias kiel fari donu bonajn donacojn al viaj infanoj, des pli via ĉiela Patro donos bonojn al tiuj, kiuj petas lin. Faru al aliaj ĉion, kion vi volas, ke ili faru al vi. Ĉi tio estas la leĝo kaj la profetoj. "

Thursdayaŭdo, 25 februaro 2021: Psalmoj 138 (137): 1-2ab.2cde-3.7c-8.

Mi gloros Vin, ho Eternulo, per mia tuta koro, ĉar Vi aŭdis la vortojn de mia buŝo; antaŭ la anĝeloj mi kantos vian laŭdon; Mi adorkliniĝos ĉe via sankta templo kaj dankos vian nomon. Pro via bonkoreco kaj via vero; ĉar vi grandigis antaŭ ĉio vian nomon kaj vian promeson. Mi adorkliniĝos ĉe via sankta templo kaj dankos vian nomon. Pro via bonkoreco kaj via vero; ĉar vi grandigis antaŭ ĉio vian nomon kaj vian promeson. Mi adoros ĉe via sankta templo. Mi dankos vian nomon, pro via boneco kaj via vero. ĉar vi grandigis antaŭ ĉio vian nomon kaj vian promeson. Kiam mi vokis, vi respondis al mi; Vi kreskigis forton en mi. Kvankam mi iradas en mizero, vi min gardas; kontraŭ la kolero de miaj malamikoj vi levas vian manon. Via dekstra mano savas min. Via dekstra mano savas min. Via dekstra mano savas min. La Eternulo plenumos tion, kion Li faris por mi; Via boneco, ho Eternulo, restas eterne; ne forlasu la laboron de viaj manoj.