Merkredo, 23 septembro 2020: Libro de Proverboj 30: 5-9.

Ĉiu vorto de Dio estas elprovita; Li estas ŝildo por tiuj, kiuj Lin fidas. Aldonu nenion al liaj vortoj, por ke li ne riproĉu vin, kaj vi estu elmontrita kiel trompanto. Du aferojn mi petas de vi, ne rifuzu ilin al mi antaŭ mia morto: metu malveron kaj kuŝas malproksime de mi, donu al mi nek malriĉecon nek riĉaĵon; (donu al mi nur la manĝaĵon, kiun mi bezonas;) por ke, estante plena, mi neu vin, dirante: "Kiu estas la Eternulo?" Aŭ, mankante, mi ŝtelas kaj malhonoras la nomon de mia Dio.

Mardo, 22 septembro 2020: Psalmoj 119 (118): 1.27.30.34.35.44.

Felicxaj estas tiuj, kies vojo estas senmakula, kiuj iras laux la instruo de la Eternulo. Komprenu al mi la vojon de viaj ordonoj, kaj mi meditos pri viaj mirindaj faroj. La vojon de la vero mi elektis; Mi starigis viajn ordonojn antaŭ mi. Donu al mi scion, por ke mi plenumu vian leĝon kaj plenumu ĝin per mia tuta koro. Gvidu min laŭ la vojo de viaj ordonoj, ĉar per ĝi mi ĝojas. Mi observos vian leĝon senĉese, por ĉiam kaj eterne.

Mardo, 22 septembro 2020: Libro de Proverboj 21: 1-6.10-13.

Kiel torento estas la koro de la reĝo en la mano de la Eternulo; kien ajn ĝi plaĉas al li, li direktas ĝin. Ĉiuj vojoj de homo povas esti ĝustaj en liaj propraj okuloj, sed la Eternulo elprovas korojn. Fari ĝustan kaj justan aferon pli plaĉas al la Eternulo ol oferi. Fieraj okuloj kaj fiera koro – la plugado de malvirtuloj estas peko. La planoj de diligentuloj certas pri profito, sed ĉiu senpripensa hasto kondukas certe al malriĉeco. Kiu riĉas per kuŝanta lango, tiu persekutas vezikon super mortigaj kaptiloj. La animo de malvirtulo deziras malbonon; lia najbaro trovas nenian kompaton en liaj okuloj. Kiam la aroganta viro estas punita, la simpluloj estas pli saĝaj; kiam la saĝulo estas instruita, li ekhavas scion. La justulo taksas la domon de malvirtulo; ekzistas unu, kiu detruas la malpiulon. Kiu fermas sian orelon al la krio de malriĉuloj, tiu ankaŭ vokos kaj ne estos aŭdita.