Sabato, 24 aŭgusto 2019: Psalmoj 145 (144): 10-11.12-13ab.17-18.

Ĉiuj Viaj faroj danku Vin, ho Eternulo, kaj Viaj fideluloj benu vin. Kaj viaj fideluloj benu vin. Ili parolu pri la gloro de via Regno kaj parolu pri via potenco. Sciigante al homoj vian potencon kaj la gloran splendon de via Regno. La Eternulo estas fidela en ĉiuj Siaj vortoj kaj sankta en ĉiuj Siaj faroj. La Eternulo estas en ĉiuj Siaj vojoj kaj sankta en ĉiuj Siaj faroj. La Eternulo estas ĝuste en ĉiuj Siaj vojoj Kaj sankta en ĉiuj Siaj faroj. La Eternulo estas proksima al ĉiuj, kiuj vokas lin, al ĉiuj, kiuj vokas lin vere.

Sabato, 24 aŭgusto 2019: Libro de Revelacio 21: 9b-14.

Kaj la anĝelo parolis al mi, dirante: Venu ĉi tien. Mi montros al vi la novedzinon, la edzinon de la Ŝafido. ”Li prenis min spirite al granda monto kaj montris al mi la sanktan urbon Jerusalemo malsupreniranta el la ĉielo de Dio. Ĝi brilis per la splendo de Dio. Ĝia brileco estis tia, kiel valora ŝtonaro, kiel jaspo, klara kiel kristalo. Ĝi havis masivan altan muron, kun dek du pordegoj, kie staris dek du anĝeloj kaj sur kiuj estis surskribitaj nomoj, (la nomoj) de la dek du triboj de la Izraelidoj. Tri pordegoj estis orientaj, tri norde, tri sude kaj tri okcidente. La muro de la urbo havis dekdu kursojn de ŝtonoj kiel fundamenton, sur kiuj estis surskribitaj la dek du nomoj de la dek du apostoloj de la Ŝafido.

Vendredo, 23 aŭgusto 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 22: 34-40.

Kiam la Fariseoj aŭdis, ke Jesuo silentigis la Sadukeojn, ili kolektiĝis, kaj unu el ili, erudiciulo, provis lin, demandante: "Majstro, kiu ordono estas en la leĝo?" Li diris al li, " Vi amas la Sinjoron, vian Dion, per via tuta koro, per via tuta animo kaj per via tuta menso, ĉi tio estas la plej granda kaj la unua ordono. La dua similas al vi: Vi amas vian proksimulon kiel vin mem. leĝo kaj la profetoj dependas de ĉi tiuj du ordonoj. "

Vendredo, 23 aŭgusto 2019: Psalmoj 146 (145): 5-6.7.8-9a.9bc-10.

Benita tiu, kies helpo estas la Dio de Jakob, kies espero estas en la Eternulo, sia Dio, Benata, kies helpo estas la Dio de Jakob, kies espero estas en la Eternulo, sia Dio. Kiu faris la ĉielon kaj la teron, la maron kaj ĉion, kio estas en ili. Kiu konservas fidon eterne, certigas justecon por subpremitoj, donas manĝon al malsatuloj. La Eternulo liberigas kaptitojn. La Eternulo vidigas la blindulojn. La Eternulo levas tiujn, kiuj klinis sin; la Eternulo amas la justulojn. La Eternulo protektas fremdulojn. La orfelon kaj la vidvinon li subtenas, sed la vojon de malpiuloj Li ĉirkaŭkuras. La Eternulo protektas fremdulojn. La orfelon kaj la vidvinon li subtenas, sed la vojon de malpiuloj Li ĉirkaŭkuras. La Eternulo protektas fremdulojn. La orfoj kaj la vidvino subtenas la Eternulon, Sed la vojon de malvirtuloj Li ĉirkaŭkuras. La Eternulo regos eterne; via Dio, ho Cion, tra ĉiuj generacioj. Aleluja.