Thursdayaŭdo, 23 septembro 2021: Libro de Haggai 1: 1-8.

En la unua tago de la sesa monato en la dua jaro de la reĝo Dario, la vorto de la Eternulo aperis per la profeto agagaj al la regionestro de Judujo, Zerubabel, filo de Ŝealtiel, kaj al la ĉefpastro Josuo, filo de Jehozadak: diras la Eternulo Cebaot: Ĉi tiu popolo diras: "Ne venis nun la tempo por rekonstrui la domon de la Eternulo." (Tiam ĉi tiu vorto de la Eternulo aperis per la profeto agagaj) Ĉu estas tempo por vi loĝi en viaj propraj tegmentaj domoj, dum ĉi tiu domo kuŝas en ruinoj? Nun tiele diras la Eternulo Cebaot: Konsideru viajn vojojn! Vi semis multon, sed alportis malmulton; vi manĝis, sed ne satiĝis; Vi trinkis, sed ne entuziasmigis vin; vestis vin, sed ne varmiĝis; kaj tiu, kiu gajnis salajron, gajnis ilin por sako kun truoj en ĝi. Tiele diras la Eternulo Cebaot: Konsideru viajn vojojn! Supreniru sur la montetan landon; alportu lignon kaj konstruu la domon, por ke Mi ĝuu ĝin kaj ricevu Mian gloron, diras la Eternulo.

Merkredo, 22 septembro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 9: 1-6.

Jesuo alvokis la Dek du kaj donis al ili potencon kaj aŭtoritaton super ĉiuj demonoj kaj resanigi malsanojn, kaj li sendis ilin proklami la regnon de Dio kaj resanigi la malsanulojn. Li diris al ili: "Prenu nenion por la vojaĝo, nek promenbastonon, nek sakon, nek manĝaĵon, nek monon, kaj neniu prenu duan tunikon. Kian ajn domon vi eniros, restu tie kaj foriru de tie. Kaj pri tiuj kiuj ne bonvenigas vin, kiam vi forlasos tiun urbon, skuu la polvon de viaj piedoj por atesti kontraŭ ili. " Poste ili ekiris kaj iris de vilaĝo al vilaĝo proklamante la bonajn novaĵojn kaj kuracante malsanojn ĉie.

Merkredo, 22 septembro 2021: Libro de Tobit 13: 2.3-4a.4bcd.5.8.

Li skurgxas kaj tiam kompatas; li ĵetas sin ĝis la profundon de la malsupra mondo, kaj li elkreskas el la granda abismo. Neniu povas eskapi lian manon. Gloru Lin, ho Izraelidoj, antaŭ la nacianoj, ĉar kvankam Li disĵetis vin inter ilin, Li montris al vi Sian grandecon eĉ tie. Altigu lin antaŭ ĉiu viva estulo, ĉar li estas la Sinjoro, nia Dio, nia Patro kaj Dio por ĉiam. li montris al vi sian grandecon eĉ tie. Altigu lin antaŭ ĉiu viva estulo, ĉar li estas la Sinjoro, nia Dio, nia Patro kaj Dio por ĉiam. Li skurĝis vin pro viaj malbonagoj, sed denove kompatos vin ĉiujn. Li kolektos vin el ĉiuj nacioj, inter kiuj vi disiĝis. Festu tagojn de ĝojo kaj laŭdu lin.

Merkredo, 22 septembro 2021: Libro de Ezra 9: 5-9.

En la tempo de la vespera ofero, mi, Ezra, leviĝis en mia mizero, kaj kun mantelo kaj mantelo ŝirita, mi falis sur miajn genuojn, etendante miajn manojn al la Eternulo, mia Dio. Mi diris: "Mia Dio, mi tro hontas kaj konsterniĝas por levi mian vizaĝon al vi, ho mia Dio, ĉar niaj malbonaj faroj amasiĝas super niaj kapoj kaj nia kulpo atingas la ĉielon. De la tempo de niaj patroj ĝis hodiaŭ granda estis nia kulpo, kaj pro niaj malbonaj faroj ni estis transdonitaj, ni kaj niaj reĝoj kaj niaj pastroj, al la volo de la reĝoj de fremdaj landoj, al glavo, al kaptiteco, al rabado kaj malhonoro. , kiel hodiaŭ. "Kaj nun, sed antaŭ nelonge, kompato venis al ni de la Eternulo, nia Dio, kiu lasis al ni restaĵon kaj donis al ni palison en lia sankta loko; tiel nia Dio heligis niajn okulojn kaj faciligis nin en nia sklaveco. Por sklavoj ni estas, sed en nia servuteco nia Dio ne forlasis nin; prefere li turnis la bonvolon de la reĝoj de Persujo al ni. Tiel Li donis al ni novan vivon por levi la domon de nia Dio kaj restarigi ĝiajn ruinojn, kaj donis al ni barilon en Judujo kaj Jerusalemo.