Vendredo, 23 aŭgusto 2019: Libro de Rut 1: 1.3-6.14b-16.22.

Iam, en la tempo de la juĝistoj, estis malsato en la lando; do viro el Betlehemo de Judujo foriris kun sia edzino kaj du filoj por loĝi sur la altebenaĵo de Moab. Elimelech, la edzo de Naomi, mortis, kaj ŝi restis kun siaj du filoj, kiuj edziniĝis al Moabaj virinoj, unu nomata Orpa, la alia Rut. Ili loĝis tie ĉirkaŭ dek jarojn, kaj Mahlon kaj Chilion mortis ankaŭ, kaj la virino restis nek kun siaj du filoj nek kun sia edzo. Ŝi tiam pretiĝis reiri de la altebenaĵo de Moab, ĉar ĝi alvenis tien, ke la Eternulo vizitis Sian popolon kaj donis al ili manĝon. Denove ili ekkriis laŭte kaj ploris; kaj Orpah adiaŭis sian bopatrinon adiaŭ, sed Ruth restis kun ŝi. "Vidu nun!" ŝi diris, "via bofratino revenis al sia popolo kaj ŝia dio. Reiru post via bofratino!" Sed Rut diris, "Ne petu min forlasi vin aŭ forlasi vin; ĉar kien ajn vi iros, mi iros, kien vi loĝos, kaj mi loĝos, via popolo estos mia popolo, kaj via Dio, mia Dio. Tiel estis, ke Naomi revenis kun la bofilino Moabite, Ruth, kiu akompanis ŝin reen de la altebenaĵo de Moab. Ili alvenis en Betlehemon komence de la hordea rikolto.

Aŭdo, 22 aŭgusto 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 22: 1-14.

Jesuo responde parolis al la ĉefpastroj kaj la plejaĝuloj de la popolo per paraboloj, dirante: "La regno de la ĉielo similas al reĝo, kiu donis geedziĝan feston por sia filo." Li dissendis siajn servistojn por alvoki la invititojn al la festeno, sed ili rifuzis veni. Duan fojon li sendis aliajn servistojn, dirante: 'Diru al invititoj: "Jen mi pretigis mian festenon, miaj bovidoj kaj grasigitaj brutoj estas mortigitaj, kaj ĉio estas preta; venu al la festeno."' Iuj ignoris la inviton kaj foriris. for, unu al lia bieno, alia al lia kompanio. La ceteraj ekkaptis liajn servistojn, mistraktis ilin kaj mortigis ilin. La reĝo koleriĝis kaj sendis siajn soldatojn, detruis tiujn murdintojn kaj bruligis sian urbon. Kaj li diris al siaj servantoj: 'La festo estas preta, sed la invititoj ne indas veni. Eliru do en la ĉefajn vojojn kaj invitu al la festeno, kiun vi trovos. ' La servistoj eliris sur la stratojn kaj kolektis ĉion, kion ili trovis, malbonajn kaj bonajn, kaj la halo plenis de gastoj. Sed kiam la reĝo venis renkonte al la gastoj, li vidis viron tie ne vestitan per edziĝa vesto. Kaj li diris al li: Mia amiko, kiel vi fartas ĉi tie sen geedziĝa vesto? Sed li reduktiĝis al silento. La reĝo diris al siaj servantoj: 'Ligu siajn manojn kaj piedojn, kaj ĵetu lin en la mallumon ekstere, kie estos plorado kaj mukado de dentoj.' Multaj estas invititaj, sed malmultaj estas elektitaj. "

Aŭdo, 22 aŭgusto 2019: Psalmoj 40 (39): 5.7-8a.8b-9.10.

Benita la homo, kiu fidigas la Eternulon; kiu ne turnas sin al idolkulto aŭ al tiuj, kiuj malaperas post falsado. Vi oferis ne oferon, sed orelojn malfermitajn al obeado, kiujn vi donis al mi. Bruloferojn aŭ pekoferojn vi ne serĉis; tiam mi diris: "Jen mi venas." Mi do diris: "Jen mi venas." Mi tiam diris, "Jen mi venas." min ĝojas, kaj via leĝo estas en mia koro! ”Mi anoncis vian justecon en la granda kunveno; Mi ne retenis miajn lipojn, kiel vi, ho Eternulo, scias.

Aŭdo, 22 aŭgusto 2019: Libro de Juĝistoj 11: 29-39a.

La spirito de la Eternulo venis sur Jiftahaon. Li trairis Gileadon kaj Manase kaj tra Micpa Gilead ankaŭ, kaj de tie li iris al la Amonidoj. Jiftahx faris promeson al la Eternulo. "Se vi transdonos la Amonidojn laŭ mia potenco," li diris, "kiu eliros el la pordoj de mia domo renkonte al mi, kiam mi revenos triumfe de la Amonidoj, apartenos al la Eternulo. Mi oferos lin kiel holokaŭsto. " Jiftahao tiam iris al la Amonidoj por batali kontraŭ ili, kaj la Eternulo transdonis ilin en sian potencon, tiel ke li kaŭzis al ili severan malvenkon, de Aroer ĝis la alproksimiĝo de Minnith (dudek urboj en ĉiuj) kaj ĝis Abel- keramin. Tiel estis la Amonidoj submetitaj de la Izraelidoj. Kiam Jifta returnedo revenis al sia domo en Micpa, estis lia filino kiu eliris, ludante la tamburinojn kaj dancante. Ŝi estis sola infano: li havis nek filon nek filinon krom ŝi. Kiam li vidis ŝin, li disŝiris siajn vestojn kaj diris: "Ve, filino, mi frapis min kaj pereigis min. Ĉar mi faris la promeson al la Eternulo kaj mi ne povas retiri min." "Patro," ŝi respondis, "vi faris promeson al la Eternulo. Faru kun mi, kiel vi promesis, ĉar la Eternulo faris al vi vengxon kontraŭ viaj malamikoj, la Amonidojn." Tiam ŝi diris al sia patro: "Lasu min ĉi tiun favoron. Preparu min dum du monatoj, por ke mi malsupreniru sur la montojn por funebri mian virgecon kun miaj kunuloj." "Iru," li respondis kaj forsendis ŝin dum du monatoj. Do ŝi foriris kun siaj kunuloj kaj funebris sian virgecon sur la montoj. Post la du monatoj ŝi revenis al sia patro, kiu agis kun ŝi, kiel li promesis. Ŝi ne estis intima kun homo. Ĝi tiam fariĝis kutimo en Israelo