Dimanĉe, 25 aŭgusto 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 13: 22-30.

Jesuo trairis urbojn kaj vilaĝojn, instruante irante kaj irante sian vojon al Jerusalem. Iu demandis lin, "Sinjoro, ĉu nur malmultaj homoj estos savitaj?" Li respondis al ili: Klopodu eniri tra la mallarĝa pordego, ĉar multaj, mi diras al vi, provos eniri, sed ne estos sufiĉe forta. Post kiam la mastro de la domo estiĝis kaj ŝlosis la pordon, tiam vi restos ekstere frapante kaj dirante: 'Sinjoro, malfermu por ni la pordon'. Li diros al vi en respondo: "Mi ne scias, de kie vi venas." Kaj vi diros, 'Ni manĝis kaj trinkis en via kompanio kaj vi instruis en niaj stratoj.' Tiam li diros al vi, 'Mi ne scias, de kie (vi) estas. Foriru de mi, ĉiuj vi malbonuloj! ' Kaj estos plorado kaj muelado de dentoj, kiam vi vidos Abrahamon, Isaakon kaj Jakobon kaj ĉiujn profetojn en la regno de Dio kaj vi mem elpelitaj. Kaj homoj venos de la oriento kaj la okcidento kaj de la nordo kaj la sudo kaj sidos ĉe la tablo en la regno de Dio. Ĉar jen, iuj estas lastaj, kiuj estos unuaj, kaj iuj estas unuaj, kiuj estos lastaj. "

Dimanĉe, 25 aŭgusto 2019: Letero al la Hebreoj 12: 5-7.11-13.

Fratoj kaj fratinoj, Vi forgesis la admonon, adresitan al vi kiel infanoj: "Filo mia, ne fordonu la disciplinon de la Sinjoro kaj ne perdu koron, kiam li estas riproĉita de li; por kiu la Sinjoro amas, li disciplinas; li skurĝas ĉiun filon, kiun li rekonas. . " Eltenu viajn provojn kiel "disciplinon"; Dio traktas vin kiel filojn. Por kia "filo" ekzistas, ke lia patro ne disciplinas? Tiutempe, ĉiu disciplino ŝajnas kaŭzo ne por ĝojo sed por doloro, tamen poste ĝi alportas la pacan frukton de justeco al tiuj, kiuj estas trejnitaj de ĝi. Do fortigu viajn falantajn manojn kaj viajn malfortajn genuojn. Faru rektajn vojojn por viaj piedoj, por ke tio ne lamas, sed ne resaniĝu.

Dimanĉe, 25 aŭgusto 2019: Libro de Jesaja 66: 18-21.

Tiele diras la Eternulo: Mi konas iliajn farojn kaj iliajn pensojn, kaj mi venas, por kolekti popolojn de ĉiuj lingvoj; ili venos kaj vidos mian gloron. Mi starigos signon inter ili; de ili mi sendos forkurintojn al la nacioj: al Tarŝiŝ, Put kaj Lud, Moŝe,, Tubal kaj Javan, al la malproksimaj marbordoj, kiuj neniam aŭdis pri mia famo, nek vidis mian gloron; kaj ili proklamos Mian gloron inter la nacioj. Ili venigu ĉiujn viajn fratojn el ĉiuj nacioj kiel oferon al la Eternulo, sur ĉevaloj kaj ĉaroj, en ĉaroj, sur muloj kaj dromedaroj, en Jerusalemon, mia sankta monto, diras la Eternulo, same kiel la Izraelidoj alportas sian oferon al la domo de la Eternulo en puraj vazoj. Iuj el ĉi tiuj mi prenos kiel pastrojn kaj Levidojn, diras la Eternulo.