Mardon, 27 Aŭgusto 2019: Unua Letero al Tesalonikanoj 2: 1-8.

Fratoj kaj fratinoj vi mem scias, ke nia ricevo inter vi ne efikis. Pli ĝuste, post kiam ni suferis kaj estis nesolveblaj traktadoj, kiel vi scias, en Filipi, ni kuraĝis per nia Dio paroli al vi la evangelion de Dio kun multe da lukto. Nia admonado ne rezultis de iluzio aŭ malpuraj motivoj, nek funkciis per trompo. Sed ĉar ni estis juĝitaj indaj de Dio esti konfiditaj kun la evangelio, tiel ni parolas, ne kiel ni klopodas plaĉi homojn, sed pli ĝuste Dion, kiu juĝas niajn korojn. Nek efektive ni aperis kun flatema parolo, kiel vi scias, aŭ kun preteksto por avideco – Dio estas atestanto – nek ni serĉis laŭdon de homoj, ĉu de vi aŭ de aliaj, kvankam ni povis trudi nian pezon kiel apostoloj de Kristo. Pli ĝuste, ni estis mildaj inter vi, ĉar fleganta patrino zorgas siajn infanojn. Kun tia korinklino por vi, ni estis deciditaj dividi kun vi ne nur la evangelion de Dio, sed ankaŭ niaj samuloj, tiel amataj, ĉu vi fariĝis al ni.

Lundon, 26 Aŭgusto 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 23: 13-22.

Jesuo diris al la homamasoj kaj al siaj disĉiploj: "Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, vi hipokrituloj. Vi ŝlosas la regnon de la ĉielo antaŭ homoj. Vi ne eniras, nek permesas eniron al tiuj, kiuj celas eniri." …) Ve al vi, skribistoj kaj Fariseoj, vi hipokrituloj. Vi trapasas maron kaj landon, por fari unu konvertiĝon, kaj kiam tio okazas, vi faras lin infano de Gehenna duoble pli ol vi mem! Ve al vi, blindaj gvidantoj, kiuj diru: "Se oni ĵuras per la templo, tio signifas nenion; sed se oni ĵuras per la oro de la templo, oni estas devigita." Blindaj malsaĝuloj, kio estas pli granda, la oro, aŭ la templo, kiu sanktigis la oron? Kaj vi diras: 'Se oni ĵuras per la altaro, tio signifas nenion, sed se oni ĵuras per la donaco sur la altaro, oni devigas. ' Vi, blindulo, kiu estas pli granda, la donaco, aŭ la altaro, kiu sanktigas la donacon? Tiu, kiu ĵuras per la altaro, ĵuras per ĝi kaj ĉio, kio estas sur ĝi; tiu, kiu ĵuras per la templo, ĵuras per ĝi kaj per tiu, kiu loĝas. En ĝi, iu, kiu ĵuras per la ĉielo, ĵuras per la trono de Dio kaj per tiu, kiu sidas sur ĝi. "

Lundon, 26 Aŭgusto 2019: Psalmoj 149 (148): 1b-2.3-4.5-6a.9b.

Kantu al la Eternulo novan kanton de laŭdo en la asembleo de fideluloj. Izrael gxoju pri sia kreinto, gxoju la filoj de Cion pro sia regxo. Ili laŭdu Lian nomon en la gaja danco, ili kantu al Li gloron per tamburo kaj harpo. Ĉar la Eternulo amas Sian popolon, Li ornamas la humilulojn per venko. La fideluloj gloru; ili kantu pro ĝojo sur iliaj jupoj; La altaj laŭdoj de Dio estu en iliaj gorĝoj. Plenumi la juĝojn dekretitajn por ili – tia estas la gloro de ĉiuj fideluloj de Dio. Haleluja!

Lundon, 26 Aŭgusto 2019: Unua Letero al Tesalonikanoj 1: 1-5.8b-10.

Paŭlo, Silvano kaj Timoteo al la preĝejo de la Tesalonikanoj en Dio, la Patro kaj la Sinjoro Jesuo Kristo: graco al vi kaj paco. Ni dankas Dion ĉiam por vi ĉiuj, rememorante vin per niaj preĝoj, senĉese alvokante vian memoron pri fido kaj laboro de amo kaj persistemo esperante al nia Sinjoro Jesuo Kristo, antaŭ nia Dio kaj Patro, sciante, fratoj amataj de Dio, kiel vi estis elektita Ĉar nia evangelio ne venis al vi nur per vorto, sed ankaŭ per potenco kaj en la sankta Spirito kaj kun multe da konvinko. Vi scias, kiaj homoj ni estis inter vi pro vi. Ĉar de vi la vorto de la Sinjoro sonis ne nur en Makedonio kaj en Achaaja, sed en ĉiu loko, via fido en Dio eliris, tiel ke ni ne bezonas diri ion ajn. En ĉiuj lokoj via fido al Dio eliris, tiel ke ni ne bezonas diri ion ajn. Ĉar ili mem malkaŝe deklaras pri ni, kian ricevon ni havis inter vi, kaj kiel vi turnis vin al Dio el idoloj por servi la vivantan kaj veran Dion kaj atendi sian Filon el la ĉielo, kiun li relevis el (la) mortintoj, Jesuo, kiu nin savas de la venonta kolero.