Dimanĉon, 1 septembron 2019: Psalmoj 68 (67): 4-5.6-7.10-11.

La justuloj ĝojas kaj ekĝojas antaŭ Dio; ili ĝojas kaj ĝojas. Kantu al Dio, ĉantu Lian nomon; kies nomo estas la Eternulo. La patro de orfoj kaj defendanto de vidvinoj estas Dio en sia sankta loĝejo. Dio donas hejmon al la forlasitaj; li kondukas kaptitojn al prospero. Bonan pluvon Vi montris, ho Dio, sur Via heredo; vi restarigis la landon, kiam ĝi forvelkis; via grego ekloĝis en ĝi; en via boneco, ho Dio, vi provizis ĝin por la senhavuloj.

Dimanĉon, 1 septembron 2019: Libro de Siracho 3: 17-18.20.28-29.

Mia infano, kondutu viajn aferojn kun humileco, kaj vi estos amata pli ol donanto de donacoj. Humiligu vin des pli, des pli granda vi estas, kaj vi trovos favoron ĉe Dio. Kio estas tro sublima por vi, ne serĉu en aferoj ekster via forto ne serĉi. La menso de saĝulo estimas proverbojn, kaj atentema orelo estas la ĝojo de saĝulo. Akvo estingas flamantan fajron, kaj almozon eksponas pri pekoj.

Vendredo, 30 aŭgusto 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 25: 1-13.

Jesuo diris al siaj disĉiploj ĉi tiun parabolon: "La regno de la ĉielo estos kiel dek virgulinoj, kiuj prenis siajn lampojn kaj eliris renkonte al la fianĉo. Kvin el ili estis malsaĝaj kaj kvin saĝaj. La malsagxuloj, preninte siajn lampojn, ne alportis kun ili oleon, sed la sagxuloj kunportis fulmojn da oleo. Ĉar la fianĉo longe prokrastis, ili ĉiuj ekdormis kaj endormiĝis. Noktomeze, ekkriis, 'Jen la fianĉo! Eliru renkonte al li! ' Tiam ĉiuj tiuj virgulinoj leviĝis kaj trikis siajn lampojn. La malsaĝuloj diris al la saĝuloj: Donu al ni iom da via oleo, ĉar niaj lampoj estingiĝas. Sed la saĝuloj respondis: 'Ne, ĉar eble ne sufiĉas por ni kaj vi. Iru anstataŭ al komercistoj kaj aĉetu por vi mem. Dum ili foriris por aĉeti ĝin, la fianĉo venis kaj tiuj pretaj iris en la geedziĝfeston kun li. Poste la pordo estis ŝlosita. Poste la aliaj virgulinoj venis, kaj diris: Sinjoro, Sinjoro, malfermu por ni la pordon! Sed li diris responde: 'Amen, mi diras al vi, mi ne konas vin.' Tial restu veka, ĉar vi nek la tagon nek la horon scias.

Vendredo, 30 aŭgusto 2019: Psalmoj 97 (96): 1.2b.5-6.10.11-12.

La Eternulo estas reĝo; ĝoju la tero; ĝojigu la multaj insuloj. Nuboj kaj mallumo estas ĉirkaŭ li, justeco kaj juĝo estas la fundamento de lia trono. La montoj fandiĝas kiel vakso antaŭ la Eternulo, antaŭ la Sinjoro de la tuta tero. La montoj fandiĝas kiel vakso antaŭ la Eternulo, Antaŭ la Sinjoro de la tuta tero. La ĉielo proklamas lian justecon, kaj ĉiuj popoloj vidas lian gloron. La Eternulo amas tiujn, kiuj malamas malbonon; li gardas la vivon de siaj fideluloj; el la mano de malpiulo Li savas ilin. Lumo tagiĝas por la justulo; Kaj gajecon, pro la koro. GXoju pri la Eternulo, Vi nur, kaj danku Lian sanktan nomon.