Vendredo, 30 aŭgusto 2019: Unua Letero al la Tesalonikanoj 4: 1-8.

Fratoj kaj fratinoj, ni fervore petas kaj admonas vin en la Sinjoro Jesuo, ke, kiel vi ricevis de ni, kiel vi devas konduti vin por plaĉi al Dio, kaj dum vi kondutas mem, vi agas ankoraŭ pli. Ĉar vi scias, kiajn instruojn ni donis al vi per la Sinjoro Jesuo. Jen la volo de Dio, via sankteco: ke vi sindetenu de malmoraleco, ke ĉiu el vi scias akiri edzinon por si sanktecon kaj honoron, ne en volupta pasio, kiel faras la nacianoj, kiuj ne konas Dion; ne utiligi aŭ ekspluati fraton en ĉi tiu afero, ĉar la Sinjoro estas venĝanto en ĉiuj ĉi aferoj, kiel ni diris al vi antaŭe kaj solene asertis. CXar Dio ne vokis nin al malpureco sed al sankteco. Tial, kiu ignoras ĉi tion, ĝi ne konsideras homon sed Dion, kiu (ankaŭ) donas sian sanktan Spiriton al vi.

Aŭde 29 aŭgusto 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 6: 17-29.

Herodo estis kiu arestis Johanon kaj ligis lin en malliberejo pro Herodias, la edzino de lia frato Filipo, kun kiu li edziĝis. Johano diris al Herodo: "Ne decas, ke vi havu la edzinon de via frato." Herodias malbonigis kontraŭ li kaj volis mortigi lin, sed ne povis fari ĝin. Herodo timis Johanon, sciante lin esti viro justa kaj sankta, kaj lin gardis. Aŭdinte lin paroli, li tre multe perpleksis, tamen li ŝatis aŭskulti lin. Ŝi havis okazon unu tagon, kiam Herodo, en lia naskiĝtago, donis bankedon por siaj korteganoj, liaj militistoj, kaj la ĉefaj viroj de Galileo. La propra filino de Herodias envenis kaj plenumis dancon, kiu ĝojigis Herodon kaj liajn gastojn. La reĝo diris al la knabino: "Petu de mi, kion vi volas, kaj mi donos ĝin al vi." Li eĉ ĵuris (multajn aferojn) al ŝi, "Mi donos al vi kion ajn vi petos de mi, eĉ al la duono de mia regno." Ŝi eliris kaj diris al sia patrino: "Kion mi petos?" Ŝi respondis: "La kapo de Johano, la Baptisto." La junulino rapidis al la ĉeesto de la reĝo kaj petis, "Mi volas, ke vi donu al mi tuj sur plado la kapon de Johano, la Baptisto." La reĝo estis profunde ĉagrenita, sed pro siaj ĵuroj kaj la gastoj li ne deziris rompi sian vorton al ŝi. Do li senprokraste ekspedis ekzekutiston kun ordonoj revenigi la kapon. Li foriris kaj senkapigis lin en la malliberejo. Li enportis la kapon sur pladon kaj donis ĝin al la knabino. La knabino laŭvice donis ĝin al sia patrino. Kiam liaj disĉiploj aŭdis pri ĝi, ili venis, prenis lian korpon kaj metis ĝin en tombon.

Aŭdo, 29 aŭgusto 2019: Psalmoj 71 (70): 1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17.

Je vi, ho Eternulo, mi rifuĝas; mi neniam estu hontigita. En via justeco savu kaj savu min; klinu vian orelon al mi, kaj savu min. Estu mia roko de rifuĝo, fortikaĵo por sekureco, ĉar vi estas mia roko kaj mia fortikaĵo. Ho mia Dio, savu min el la manoj de malpiuloj. Ĉar Vi estas mia espero, ho Sinjoro; mia konfido, ho Dio, de mia junaĝo. De vi mi dependas de naskiĝo; de la ventro de mia patrino vi estas mia forto. Mia busxo deklaros vian justecon, tagon post via savo. Ho Dio, Vi instruis min de mia junaĝo, Kaj ĝis la nuntempo Mi proklamas Viajn mirindajn farojn.

Aŭdo, 29 aŭgusto 2019: Libro de Jeremia 1: 17-19.

La vorto de la Eternulo venis al Jeremia: Zonu viajn lumbojn; stariĝu kaj diru al ili ĉion, kion mi ordonas al vi. Ne teruriĝu pro ili, aŭ mi terurigos vin antaŭ ili; Ĉar mi estas tiu, kiu hodiaŭ faras vin fortika urbo, kolono de fero, bronza muro, kontraŭ la tuta lando: kontraŭ la reĝoj kaj princoj de Judujo, ĝiaj pastroj kaj la popolo de la lando. Ili batalos kontraŭ vi, sed ne superos vin, ĉar Mi estas kun vi, por savi vin, diras la Eternulo.