Dimanĉe, 25 aŭgusto 2019: Libro de Jesaja 66: 18-21.

Tiele diras la Eternulo: Mi konas iliajn farojn kaj iliajn pensojn, kaj mi venas, por kolekti popolojn de ĉiuj lingvoj; ili venos kaj vidos mian gloron. Mi starigos signon inter ili; de ili mi sendos forkurintojn al la nacioj: al Tarŝiŝ, Put kaj Lud, Moŝe,, Tubal kaj Javan, al la malproksimaj marbordoj, kiuj neniam aŭdis pri mia famo, nek vidis mian gloron; kaj ili proklamos Mian gloron inter la nacioj. Ili venigu ĉiujn viajn fratojn el ĉiuj nacioj kiel oferon al la Eternulo, sur ĉevaloj kaj ĉaroj, en ĉaroj, sur muloj kaj dromedaroj, en Jerusalemon, mia sankta monto, diras la Eternulo, same kiel la Izraelidoj alportas sian oferon al la domo de la Eternulo en puraj vazoj. Iuj el ĉi tiuj mi prenos kiel pastrojn kaj Levidojn, diras la Eternulo.

Sabato, 24 aŭgusto 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 1: 45-51.

Filipo trovis Natanael kaj diris al li: Ni trovis tiun, pri kiu Moseo skribis en la leĝo, kaj ankaŭ la profetojn, Jesuon, filon de Jozef, el Nazaret. Sed Natanael diris al li: "Ĉu io bona povas esti el Nazaret?" Filipo diris al li: "Venu kaj vidu." Jesuo vidis Natanaelon veni al li kaj diris pri li, "Jen vera Izraelido. Ne estas duoblo en li." Natanael diris al li, "Kiel vi konas min?" Jesuo respondis kaj diris al li: "Antaŭ ol Filipo vokis vin, mi vidis vin sub la figarbo." Natanael respondis al li: Rabeno, vi estas la Filo de Dio; vi estas la Reĝo de Izrael. Jesuo respondis kaj diris al li: "Ĉu vi kredas, ĉar mi diris al vi, ke mi vidis vin sub la figarbo? Vi vidos pli grandajn aferojn ol ĉi tio." Kaj li diris al li: "Amen, amen, mi diras al vi, vi vidos la ĉielon malfermitan kaj la anĝelojn de Dio suprenirantajn kaj descendantajn sur la Filo de homo."

Sabato, 24 aŭgusto 2019: Psalmoj 145 (144): 10-11.12-13ab.17-18.

Ĉiuj Viaj faroj danku Vin, ho Eternulo, kaj Viaj fideluloj benu vin. Kaj viaj fideluloj benu vin. Ili parolu pri la gloro de via Regno kaj parolu pri via potenco. Sciigante al homoj vian potencon kaj la gloran splendon de via Regno. La Eternulo estas fidela en ĉiuj Siaj vortoj kaj sankta en ĉiuj Siaj faroj. La Eternulo estas en ĉiuj Siaj vojoj kaj sankta en ĉiuj Siaj faroj. La Eternulo estas ĝuste en ĉiuj Siaj vojoj Kaj sankta en ĉiuj Siaj faroj. La Eternulo estas proksima al ĉiuj, kiuj vokas lin, al ĉiuj, kiuj vokas lin vere.