Sabato, 1 aŭgusto 2020: Libro de Jeremia 26: 11-16.24.

La pastroj kaj profetoj diris al la princoj kaj al la tuta popolo: Ĉi tiu viro meritas morton; li profetis kontraŭ ĉi tiu urbo, kiel vi aŭdis per viaj propraj oreloj. Jeremia donis ĉi tiun respondon al la princoj kaj al la tuta popolo: "Estis la Eternulo, kiu sendis min profeti kontraŭ ĉi tiu domo kaj urbo ĉion, kion vi aŭdis. Nun do reformu viajn manierojn kaj viajn agojn; aŭskultu la voĉon de la Sinjoro, via Dio, por ke la Eternulo pentu pri la malbono, per kiu li minacas vin. Rilate al mi, mi estas en viaj manoj; faru kun mi tion, kion vi pensas bona kaj ĝusta. Sed marku bone: se vi mortigos min, Vi estas senkulpa sango, kiun vi alportas sur vin kaj ĉi tiun urbon kaj siajn civitanojn. Ĉar vere la Eternulo, kiu sendis min al vi, parolis ĉi tion por aŭdi vin. Tiam la princoj kaj la tuta popolo diris al la pastroj kaj la profetoj: "Ĉi tiu viro ne meritas morton; en la nomo de la Eternulo, nia Dio, li parolas al ni". Sed Ahikam, filo de Ŝafan, protektis Jeremian, por ke li ne estu transdonita al la popolo, por esti mortigita.

Rimarkoj kaj preĝoj