Sabato, 1 aŭgusto 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 14: 1-12.

Herodo, la tetrarcho, aŭdis pri la reputacio de Jesuo, kaj diris al siaj servantoj: "Ĉi tiu viro estas Johano, la Baptisto. Li releviĝis el la mortintoj; tial estas potencaj laboroj en li." Herodo arestis Johanon, ligis lin kaj metis lin en malliberejon pro Herodias, la edzino de lia frato Filipo, ĉar Johano diris al li: "Ne decas ke vi havu ŝin." Kvankam li volis mortigi lin, li timis la homojn, ĉar ili rigardis lin kiel profeton. Sed dum naskiĝtagfesto por Herodo, la filino de Herodias plenumis dancon antaŭ la gastoj kaj ĝojigis Herodon tiom multe, ke li ĵuris doni al ŝi kion ajn ŝi petos. Petite de ŝia patrino, ŝi diris, "Donu al mi ĉi tie sur plado la kapon de Johano, la Baptisto." La reĝo estis afliktita, sed pro siaj ĵuroj kaj la gastoj, kiuj li ĉeestis, li ordonis, ke ĝi estu donita, kaj li Johano'n senkapigis en la malliberejo. Lia kapo estis enportita sur pladon kaj donita al la knabino, kiu prenis ĝin al sia patrino. Liaj disĉiploj venis kaj forprenis la kadavron kaj enterigis lin; kaj ili iris, kaj diris al Jesuo.

Rimarkoj kaj preĝoj