Sabato, 10 julio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 10: 24-33.

Jesuo diris al siaj apostoloj: “Neniu disĉiplo estas super sia instruisto, neniu sklavo super sia sinjoro. Sufiĉas por la disĉiplo, ke li fariĝu kiel lia instruisto, por la sklavo, ke li fariĝu kiel sia mastro. Se ili nomis la domomastron Beelzebul, des pli tiuj de lia domanaro! Tial ne timu ilin. Nenio estas kaŝita, kio ne estos rivelita, nek sekreto, kiu ne estos konata. Kion mi diras al vi en la mallumo, parolu en la lumo; kion vi aŭdas flustris, proklamu sur la tegmentoj. Kaj ne timu tiujn, kiuj mortigas la korpon, sed ne povas mortigi la animon; prefere timu tiun, kiu povas detrui kaj animon kaj korpon en Gehena. Ĉu du paseroj ne vendiĝas por malgranda monero? Tamen neniu el ili falas teren sen la scio de via Patro. Eĉ ĉiuj haroj de via kapo estas kalkulitaj. Ne timu do; vi valoras pli ol multaj paseroj. Ĉiu, kiu agnoskas min antaŭ aliaj, mi agnoskos antaŭ mia ĉiela Patro. Sed kiu malkonfesos min antaŭ aliaj, tiun mi malkonfesos antaŭ mia ĉiela Patro. "

Rimarkoj kaj preĝoj