Sabato, 10 oktobro 2020: Letero al la Galatoj 3: 22-29.

Fratoj kaj fratinoj: Skribo limigis ĉion sub la potenco de peko, por ke per fido al Jesuo Kristo la promeso estu donita al tiuj, kiuj kredas. Antaŭ ol venis fido, ni estis arestitaj laŭ leĝo, enŝlositaj por la revelacio de la fido. Sekve, la leĝo estis nia disciplinulo por Kristo, por ke ni estu pravigitaj per fido. Sed nun, kiam fido venis, ni ne plu estas sub disciplinulo. Ĉar per fido vi ĉiuj estas filoj de Dio en Kristo Jesuo. Ĉar ĉiuj el vi, kiuj estis baptitaj al Kristo, vestis vin per Kristo. Estas nek judo nek greko, ekzistas nek sklavo nek liberulo, ne estas vira kaj ina; ĉar vi ĉiuj estas unu en Kristo Jesuo. Kaj se vi apartenas al Kristo, tiam vi estas posteulo de Abraham, heredantoj laŭ la promeso.

Rimarkoj kaj preĝoj