Sabato, 11 aprilo 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 28: 1-10.

Post la sabato, kiel mateniĝis la unua tago de la semajno, Maria Magdalena kaj la alia Maria venis vidi la tombon. Kaj jen granda tertremo okazis; ĉar anĝelo de la Sinjoro malsupreniris de la ĉielo, alproksimiĝis, reruligis la ŝtonon kaj sidiĝis sur ĝi. Lia aspekto estis kiel fulmo kaj lia vesto estis blanka kiel neĝo. La policanoj skuiĝis de timo kaj fariĝis kiel mortintoj. Kaj la anĝelo diris al la virinoj en respondo: "Ne timu! Mi scias, ke vi serĉas Jesuon, krucumitan. Li ne estas ĉi tie, ĉar li estis levita tiel same, kiel li diris. Venu kaj rigardu la lokon, kie li kuŝis." Poste iru rapide kaj diru al siaj disĉiploj: "Li leviĝis el la mortintoj, kaj li iros antaŭ vi en Galileon; tie vi vidos lin." Jen mi diris al vi. " Poste ili foriris rapide de la tombo, timemaj tamen gajaj, kaj kuris anonci tion al siaj disĉiploj. Kaj jen Jesuo renkontis ilin survoje kaj salutis ilin. Ili alproksimiĝis, ĉirkaŭprenis liajn piedojn kaj omaĝis lin. Jesuo diris al ili: "Ne timu. Iru, diru al miaj fratoj, ke ili iru en Galileon, kaj ili tie vidos min."

Rimarkoj kaj preĝoj