Sabato, 11 julio 2020: Libro de Jesaja 6: 1-8.

En la jaro kiam la reĝo Uzija mortis, mi vidis la Sinjoron sidanta sur alta kaj alta trono, kun la trajno de lia vesto pleniganta la templon. Seraphim staris supre; ĉiu el ili havis ses flugilojn; kun du ili kovris la vizaĝojn, kun du ili kovris la piedojn, kaj kun du flugis al la duono. "Sankta, sankta, sankta estas la Eternulo Cebaot!" ili kriis unu al la alia. "La tuta tero plenas de sia gloro!" Je la sono de tiu krio, la kadro de la pordo ektremis kaj la domo plenigis fumon. Kaj mi diris: Ve! Tiam unu el la serafoj flugis al mi, retenante pelton de la altaro. Li tuŝis mian buŝon per ĝi. "Vidu," li diris, "nun, ke ĉi tio tuŝis viajn lipojn, via malboneco estas forigita, via peko purigita." Kaj mi aŭdis la voĉon de la Eternulo, dirante: Kiun mi sendos? Kiu iros por ni? "Jen mi," mi diris; "sendu min!"

Rimarkoj kaj preĝoj