Sabato, 11 septembro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 6: 43-49.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Bona arbo ne donas putrajn fruktojn, nek putra arbo donas bonajn fruktojn. Ĉar ĉiu arbo estas konata per sia propra frukto. Ĉar homoj ne plukas figojn el dornarbustoj kaj ne kolektas vinberojn de Bona homo el la bono de sia koro produktas bonon, sed malbonulo el la bono de malbono produktas malbonon; ĉar el la pleneco de la koro la buŝo parolas. Kial vi nomas min: Sinjoro, Sinjoro, "sed ne faru tion, kion mi ordonas? Mi montros al vi, kia estas iu, kiu venas al mi, aŭskultas miajn vortojn kaj agas laŭ ili. Tiu estas kiel homo konstruanta domon, kiu fosis profunde kaj metis la fundamenton. sur roko; kiam la inundo venis, la rivero krevis kontraŭ tiun domon sed ne povis skui ĝin ĉar ĝi estis bone konstruita. Sed tiu, kiu aŭskultas kaj ne agas, estas kiel homo, kiu konstruis domon sur la tero sen fundamento. Kiam la rivero eksplodis kontraŭ ĝi, ĝi tuj kolapsis kaj estis tute detruita. "

Rimarkoj kaj preĝoj