Sabato, 11 septembro 2021: Unua Letero al Timoteo 1: 15-17.

Amata: Ĉi tiu diraĵo estas fidinda kaj meritas plenan akcepton: Kristo Jesuo venis en la mondon por savi pekulojn. El tiuj mi estas la plej ĉefa. Sed tial mi estis kompateme traktata, por ke en mi, kiel la plej ĉefa, Kristo Jesuo montru sian tutan paciencon kiel ekzemplon por tiuj, kiuj ekkredos al li por eterna vivo. Al la reĝo de la jarcentoj, nekoruptebla, nevidebla, la sola Dio, honoro kaj gloro por ĉiam kaj eterne. Amen.

Rimarkoj kaj preĝoj