Sabato, 12 decembro 2020: Libro de Zeecarja 2: 14-17.

Kantu kaj ĝoju, ho filino Cion! Vidu, Mi venas por ekloĝi inter vi, diras la Eternulo. Multaj popoloj aliĝos al la Eternulo en tiu tago, kaj ili estos Lia popolo, kaj Li loĝos inter vi, kaj vi ekscios, ke la Eternulo Cebaot sendis min al vi. Multaj popoloj aliĝos al la Eternulo en tiu tago, kaj ili estos Lia popolo, kaj Li loĝos inter vi. La Eternulo ekposedos Judujon kiel parton de la sankta tero, kaj Li denove elektos Jerusalemon. Silentu, la tuta homaro, antaŭ la Eternulo! ĉar li vekiĝas el sia sankta loĝejo.

Rimarkoj kaj preĝoj