Sabato, 12 decembro 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 1: 26-38.

En la sesa monato, la anĝelo Gabrielo estis sendita de Dio al urbo Galilea nomata Nazareto, al virgulino fianĉigita al viro nomata Jozefo, el la domo de David, kaj la virgulino nomiĝis Maria. Kaj veninte al ŝi, li diris: "Saluton, plena de graco! La Sinjoro estas kun vi." Sed ŝi tre maltrankviliĝis pro la diritaĵo kaj pripensis kian saluton ĉi tio povus esti. Tiam la anĝelo diris al ŝi: "Ne timu, Maria, ĉar vi trovis favoron ĉe Dio. Jen vi gravediĝos en via ventro kaj naskos filon, kaj vi nomos lin Jesuo. Li estos granda kaj estos nomata Filo de la Plejaltulo, kaj la Sinjoro Dio donos al li la tronon de lia patro David, kaj li regos super la domo de Jakob por ĉiam, kaj lia regno ne havos finon. " Sed Maria diris al la anĝelo: "Kiel tio povas esti, ĉar mi ne havas rilatojn kun viro?" Kaj la anĝelo respondis al ŝi, "La Sankta Spirito venos sur vin, kaj la potenco de la Plejaltulo superombros vin. Tial la naskiĝonta infano estos nomata sankta, la Filo de Dio. Kaj jen Elizabeto, via parenco ankaŭ naskis filon en ŝia maljuneco, kaj jen la sesa monato por ŝi, kiu estis nomata senfrukta; ĉar nenio estos neebla por Dio. " Maria diris: "Jen mi estas la sklavino de la Sinjoro. Ĝi estu farita al mi laŭ via vorto." Tiam la anĝelo foriris de ŝi.

Rimarkoj kaj preĝoj