Sabato, 12 junio 2021: Libro de Jesaja 61: 9-11.

Tiele diras la Eternulo: La idoj de Mia popolo estos famaj inter la nacioj, kaj iliaj idoj inter la popoloj; Ĉiuj, kiuj ilin vidos, agnoskos ilin, kiel benon, kiun la Eternulo benis. Mi ĝojas elkore pri la Eternulo, pri mia Dio estas la ĝojo de mia animo; Ĉar Li vestis min per vesto de savo, Kaj envolvis min en justan mantelon, Kiel fianĉo ornamita per diademo, Kiel fianĉino ornamita per ŝiaj juveloj. Kiel la tero elkreskigas plantojn kaj ĝardeno elkreskas, tiel la Sinjoro, la Eternulo, aperigos justecon kaj gloron antaŭ ĉiuj nacioj.

Rimarkoj kaj preĝoj