Sabato, 12 junio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 2: 41-51.

Ĉiujare la gepatroj de Jesuo iris al Jerusalemo por la Paska festo, kaj kiam li estis dekdujara, ili supreniris laŭ la kutima festo. Post kiam ili kompletigis ĝiajn tagojn, dum ili revenis, la knabo Jesuo restis malantaŭe en Jerusalemo, sed liaj gepatroj ne sciis ĝin. Opiniante, ke li estas en la karavano, ili vojaĝis dum unu tago kaj serĉis lin inter siaj parencoj kaj konatoj, sed ne trovante lin, ili revenis Jerusalemon por serĉi lin. Post tri tagoj ili trovis lin en la templo, sidantan meze de la instruistoj, aŭskultante ilin kaj farante al ili demandojn, kaj ĉiuj, kiuj aŭdis lin, miris pri lia kompreno kaj liaj respondoj. Kiam liaj gepatroj vidis lin, ili miris, kaj lia patrino diris al li: "Filo, kial vi faris tion al ni? Via patro kaj mi serĉis vin kun granda maltrankvilo." Kaj li diris al ili: "Kial vi serĉis min? Ĉu vi ne sciis, ke mi devas esti en la domo de mia Patro?" Sed ili ne komprenis, kion li diris al ili. Li malsupreniris kun ili kaj venis al Nazareto kaj obeis ilin; kaj lia patrino konservis ĉiujn ĉi aferojn en sia koro.

Rimarkoj kaj preĝoj