Sabato, 12 oktobro 2019: Libro de Joel 4: 12-21.

Tiele diras la Eternulo: Lasu la naciojn bestiĝi kaj supreniri al la Valo de Jehoŝafat; Ĉar tie mi sidos juĝon sur ĉiuj najbaraj nacioj. Apliki la rikoltilon, ĉar la rikolto estas matura; Venu kaj piedpremu, ĉar la vinpremo estas plena; La kruĉoj superfluas, ĉar granda estas ilia malico. Homamaso sur homamaso en la valo de decido; Ĉar proksima estas la tago de la Eternulo en la valo de decido. Suno kaj luno mallumiĝas, kaj la steloj retenas sian brilon. La Eternulo kuras de Cion, kaj de Jerusalem li levas sian voĉon; La ĉielo kaj la tero tremas, sed la Eternulo estas rifuĝo por Sia popolo, fortikaĵo por la Izraelidoj. Kaj tiam vi scios, ke Mi, la Eternulo, estas via Dio, loĝanta sur Cion, mia sankta monto; Jerusalem estos sankta, kaj ne plu pasos fremduloj tra ŝi. Kaj tiam, en tiu tago, la montoj trinkigos novan vinon, kaj la montoj fluos per lakto; Kaj la kanaloj de Judujo fluos per akvo; fonto eliros el la domo de la Eternulo, por akvumi la Valon de Ŝitim. Egiptujo estos ruino, kaj Edom dezerto dezerto, pro perforto farita al la Judoj, ĉar ili verŝis senkulpan sangon en sian landon. Sed Judujo restos eterne, kaj Jerusalemo por ĉiuj generacioj. Mi venĝos ilian sangon, kaj ne lasos ĝin senpuna. La Eternulo loĝas en Cion.

Rimarkoj kaj preĝoj