Sabato, 14 decembro 2019: Libro de Siracho 48: 1-4.9-11.

En tiuj tagoj, kiel fajro, aperis la profeto Elija, kies vortoj estis kiel flama forno. Ilian bastonon de pano li frakasis, per sia fervoro li reduktis ilin al streĉoj; Per la vorto de Dio li fermis la ĉielon kaj trifoje faligis fajron. Kiel timinda vi estas, Elija! Kies gloro egalas al via? Oni portis vin en ventego, en ĉaron kun fajraj ĉevaloj. Vi estas destinita, estas skribite ĝustatempe por ĉesigi koleron antaŭ la tago de la Eternulo: Por returni la koron de la patroj al siaj filoj kaj restarigi la tribojn de Jakob. Feliĉa estas tiu, kiu vin vidis kaj kiu dormas en via amikeco.

Rimarkoj kaj preĝoj