Sabato, 14 decembro 2019: Psalmoj 80 (79): 2ac.3b.15-16.18-19.

Paŝtisto de Israelo, aŭskultu! El via trono sur la keruboj, lumu! Levu vian potencon, venu por savi nin. Ankoraŭ unu fojon, ho Eternulo Cebaot, rigardu malsupren de la ĉielo, kaj rigardu: zorgu ĉi tiun vinberon, Denove, ho Eternulo Cebaot, Rigardu malsupren el la ĉielo, kaj rigardu: Zorgu pri ĉi tiu vinberujo kaj protektu kian vian dekstran manon. plantis la filon de homo, kiun vi mem fortigis. Via helpo estu kun la viro de via dekstra mano, kun la filo de homo, kiun vi mem fortigis. La filo de homo, kiun vi mem fortigis. Tiam ni ne plu retiriĝos de vi; donu al ni novan vivon, kaj ni vokos Vian nomon.

Rimarkoj kaj preĝoj