Sabato, 14 marto 2020: Psalmoj 103 (102): 1-2.3-4.9-10.11-12.

Benu la Eternulon, mia animo; kaj mia tuta estaĵo benu Lian sanktan nomon. Benu la Eternulon, mia animo, Kaj ne forgesu ĉiujn Liajn avantaĝojn. Li pardonas ĉiujn viajn malbonagojn, li resanigas ĉiujn viajn malsanojn. Li elaĉetas vian vivon el detruo, li kronas vin kun bonkoreco kaj kompato. Li ne ĉiam ŝatos, nek subtenas eterne sian koleron. Ne laŭ niaj pekoj li traktas nin, nek li petas nin laŭ niaj krimoj. Ĉar kiel la ĉielo estas alte super la tero, tiel granda estas Lia boneco kontraŭ tiuj, kiuj lin timas. Malgraŭ tio, ke oriente estas de okcidento, ĝis nun li transigis de ni niajn pekojn.

Rimarkoj kaj preĝoj