Sabato, 14 novembro 2020: Tria Letero de Johano 1: 5-8.

Amataj, vi estas fidela en ĉio, kion vi faras por la fratoj, precipe por fremduloj; ili atestis vian amon antaŭ la eklezio. Bonvolu helpi ilin laŭ maniero inda je Dio daŭrigi sian vojaĝon. Ĉar ili ekiris pro la Nomo kaj akceptas nenion de la paganoj. Tial ni devas subteni tiajn homojn, por ke ni estu kunlaborantoj en la vero.

Rimarkoj kaj preĝoj