Sabato, 14 septembro 2019: Libro de Numeroj 21: 4b-9.

De la monto Hor la Izraelidoj eliris sur la Ruan Maron, por preterpasi la landon Edom. Sed kun la pacienco eluzita de la vojaĝo, la homoj plendis kontraŭ Dio kaj Moseo, "Kial vi elkondukis nin el Egiptujo por morti en ĉi tiu dezerto, kie ne estas manĝaĵo aŭ akvo? Ni estas naŭzitaj pri ĉi tiu mizera manĝaĵo!" En puno, la Eternulo sendis inter la homojn sarajn serpentojn, kiuj mordis la homojn tiel ke multaj el ili mortis. Kaj la popolo venis al Moseo, kaj diris: Ni pekis, per plendo kontraŭ la Eternulo kaj vi. Preĝu la Eternulon, ke li forprenu de ni la serpentojn. Kaj Moseo preĝis por la popolo, kaj la Eternulo diris al Moseo: "Faru saraon kaj sur la bastonon montru ĝin. Kaj se iu mordita rigardos ĝin, li resaniĝos." Moseo laŭdeve faris bronzan serpenton kaj muntis ĝin sur stangon, kaj kiam ajn iu ajn mordita de serpento rigardis la bronzan serpenton, li vivis.

Rimarkoj kaj preĝoj