Sabato, 14 septembro 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 3: 13-17.

Jesuo diris al Nikodemo: "Neniu supreniris al la ĉielo, krom tiu, kiu malsupreniris de la ĉielo, la Filo de homo. Kaj ĝuste kiam Moseo levis la serpenton en la dezerto, tiel devas esti levita la Filo de homo," por ke ĉiuj, kiuj kredas al li, havu eternan vivon. " Ĉar Dio tiel amis la mondon, ke li donis sian solan Filon, por ke ĉiuj, kiuj kredas al li, ne pereu, sed havu eternan vivon. Ĉar Dio ne sendis sian Filon en la mondon, por kondamni la mondon, sed por ke la mondo saviĝu per li.

Rimarkoj kaj preĝoj