Sabato, 15 aŭgusto 2020: Libro de Revelacio 11: 19a.12: 1-6a.10ab.

La templo de Dio en la ĉielo malfermiĝis, kaj la kesto de lia interligo videblis en la templo. Okazis fulmoj, fulmoj, kaj tondroj, tertremo kaj perforta hajlo. Granda signo aperis en la ĉielo, virino vestita per la suno, kun la luno sub la piedoj, kaj sur la kapo krono de dek du steloj. Ŝi estis kun infano kaj ploregis pro doloro dum ŝi laboris por naski. Tiam alia signo aperis en la ĉielo; ĝi estis grandega ruĝa drako, kun sep kapoj kaj dek kornoj, kaj sur ĝiaj kapoj estis sep diademoj. Ĝia vosto balais trionon de la steloj en la ĉielo kaj rapidigis ilin malsupren al la tero. Tiam la drako staris antaŭ la virino por naski, por formanĝi sian infanon, kiam ŝi naskis. Ŝi naskis filon, viran infanon, destinitan al regado de ĉiuj nacioj per fera vergo. Ŝia infano estis kaptita al Dio kaj al sia trono. La virino mem fuĝis en la dezerton, kie ŝi havis lokon preparitan de Dio, por ke tie ŝi estu prizorgata dek du sesdek tagojn. Tiam mi aŭdis laŭtan voĉon diri: "Nun venu savo kaj potenco, kaj la regno de nia Dio kaj la aŭtoritato de Lia Onklo. Ĉar la akuzanto de niaj fratoj estas elpelita, kiu akuzas ilin antaŭ nia Dio tage kaj nokte." .

Rimarkoj kaj preĝoj