Sabato, 15 aŭgusto 2020: Psalmoj 45 (44): 10bc.11.12ab.16.

La reĝino prenas sian lokon ĉe via dekstra mano en oro de Ofir. Aŭskultu, ho filino, kaj vidu; turnu vian orelon, forgesu vian popolon kaj la domon de via patro. Tiel la reĝo deziros vian belecon; ĉar li estas via sinjoro. kaj vi devas adori lin. Ili kunportas ĝojon kaj ĝojon; ili eniras la palacon de la reĝo.

Rimarkoj kaj preĝoj