Sabato, 15 majo 2021: Agoj de la Apostoloj 18: 23-28.

Post iom da tempo restinta tie, Paŭlo foriris kaj vojaĝis laŭ ordo tra la Galata lando kaj Frigio, alportante forton al ĉiuj disĉiploj. Judo nomata Apolos, hejmanto de Aleksandrio, elokventa parolanto, alvenis en Efeson. Li estis aŭtoritato pri la Skriboj. Li estis instruita pri la Vojo de la Sinjoro kaj, kun arda spirito, parolis kaj instruis precize pri Jesuo, kvankam li konis nur la bapton de Johano. Li komencis paroli kuraĝe en la sinagogo; sed kiam Priscila kaj Akvila aŭdis lin, ili prenis lin flanken kaj klarigis al li la Vojon (de Dio) pli precize. Kaj kiam li volis transiri al Ahaaja lando, la fratoj kuraĝigis lin kaj skribis al la tieaj disĉiploj por bonvenigi lin. Post lia alveno li donis grandan helpon al tiuj, kiuj kredis per graco. Li vigle refutis la judojn publike, konstatante el la Skriboj, ke Mesio estas Jesuo.

Rimarkoj kaj preĝoj