Sabato, 15 majo 2021: Psalmoj 47 (46): 2-3.8-9.10.

Ĉiuj popoloj, aplaŭdu; kriu al Dio kun ĝojkrioj. Ĉar la Eternulo, la Plejaltulo, la timinda, estas la granda reĝo super la tuta tero. Ĉar reĝo de la tuta tero estas Dio; kantu laŭdajn himnojn. Dio regas super la nacioj, Dio sidas sur sia sankta trono. La princoj de la popoloj kunvenas kun la popolo de la Dio de Abraham. Ĉar Dio estas la gardistoj de la tero; li estas supera.

Rimarkoj kaj preĝoj